niedziela, 16 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Radwanice: Naprawdę szczęśliwa gmina

Zgodne współdziałanie i konsekwentna realizacja inwestycji wspartych finansowymi środkami zewnętrznymi przez miejscowy samorząd to tylko niektóre atuty sprawiające, że gmina Radwanice rozwija się prawidłowo, hołdując zasadzie zrównoważonego rozwoju.

A najważniejsze jest to, że zarządzający gminą i radni robią w miarę swoich możliwości wszystko, aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej.

Paweł Piwko

– Od jakiegoś czasu nasze priorytety są niezmienne, bowiem z jednej strony są to rozwój osadnictwa i rozwój przemysłu – uśmiecha się wójt Paweł Piwko – ale z drugiej strony chcemy zapracować sobie na tytuł ekogminy. Mocny nacisk kładziemy na zmniejszanie emisji dwutlenku węgla i inwestycje proekologiczne – budowę elektrowni fotowoltaicznych, a docelowo myślimy o zamontowaniu elektrowni wiatrowych, oczywiście w miejscach niekolidujących z zabudową mieszkaniową.

W samorządowej robocie pewnych spraw – używając kolokwializmu – się nie przeskoczy. Ale przecież korzystając m.in. z intelektualnych zasobów i bogactwa terenu, można sprawić, że mieszkańcy będą żyć w jak najlepszych warunkach. Tak dzieje się w gminie Radwanice, do której ściągają ludzie z większych aglomeracji, budując właśnie tutaj swoje domy.

– Na tym po prostu bardzo nam zależy i nic dziwnego, że napływają do nas nowi mieszkańcy, bowiem gmina nasza dysponuje wieloma nietuzinkowymi walorami – mówi wójt Paweł Piwko. – Przede wszystkim gmina Radwanice jest wyśmienicie zlokalizowana, a zarazem skomunikowana, na co największy wpływ ma nowo wybudowana droga ekspresowa S3. Ułatwia to szybki i bezpieczniejszy dojazd do większych ośrodków miejskich, akademickich i kulturalnych. Uważam, że powinniśmy też wykorzystać potencjał, którym dysponujemy w gminie, co pomoże nam stworzyć dobre miejsce do zamieszkania i życia, a niebawem wybudujemy piękny i z prawdziwego zdarzenia dom kultury z salą kinowo-teatralną.

Chiński filozof Lao Tzu rzekł, że „każda, nawet najdłuższa droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”, i te pierwsze kroki samorząd gminy Radwanice już uczynił, konsekwentnie trzymając się obranej drogi.

– Strategia rozwoju gminy przyjęta przez nas na początku ubiegłej kadencji okazała się trafna, choć wielu zadań nie jesteśmy w stanie zrealizować w krótkim czasie – wyjaśnia Paweł Piwko – ale działając konsekwentnie, zamierzone cele można osiągnąć. Chcemy być gminą, w której ludzie będą żyć szczęśliwie i ostatnio nawet opracowaliśmy logo szczęśliwej gminy Radwanice, w której warto zamieszkać.

Atutem gminy jest także dobra współpraca władz gminy z jej radnymi. Samorząd pracuje zgodnie, nie ma bezproduktywnych kłótni, forsowania partykularnych interesów i politykierstwa.

– Ponieważ „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje” – mówi wójt Paweł Piwko – i ta zgoda jest siłą naszego samorządu, nie mamy czasu na swary, a roboty na rzecz całej naszej społeczności jest całkiem sporo. Ludzie oczekują od nas wzbogacania infrastruktury i polepszania poziomu ich życia, a nie bezproduktywnego awanturnictwa.

W tym roku planowane jest zbudowanie tzw. obwodnicy południowej gminy, która ułatwi dostęp do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Zaś w przyszłym aż 20 ha będzie przeznaczonych właśnie pod zabudowę jednorodzinną.

– A zainteresowanie naszymi nieruchomościami jest z roku na rok coraz większe, m.in. ze względu na taniość tych gruntów i ich zlokalizowanie w pobliżu większych miast – podkreśla wójt Paweł Piwko. – Zapraszam serdecznie Państwa do szczęśliwej gminy Radwanice, gdzie można wybudować swój nowy dom i otworzyć kolejny, dobry rozdział życia.

S.G.