środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Radłów – Radlau: Najpierw zmiany, później decyzja

Rozmowa z Włodzimierzem Kieratem, wójtem gminy Radłów

Jakie najistotniejsze przedsięwzięcia realizował samorząd Radłowa w roku 2017?

– Największą inwestycją była przebudowa ul. Lipowej w Radłowie aż do Starych Karmonek, z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Nie wszystko jednak szło jak po sznurku, ponieważ na początku roku poinformowano nas o braku dofinansowania tego zadania i dopiero w lipcu sytuacja się zmieniła. Ogłosiliśmy przetarg i w trzy miesiące inwestycja ta została zrealizowana. Dzięki temu odnowiono 2,2 km drogi w Radłowie wzdłuż ul. Lipowej, z kanalizacją deszczową i chodnikami, a zadanie pochłonęło 1,4 mln zł – z czego rządowa dotacja opiewa na 620 tys. zł.

A inne zadania?

– To przede wszystkim rozbudowa OSP Nowe Karmonki o boks garażowy, a w Kościeliskach przebudowaliśmy podczas przerwy wakacyjnej schody wejściowe do przedszkola – są teraz estetyczne, funkcjonalne, a przede wszystkim bezpieczne.

Nie wszystko jednak udało się wam zrealizować

– To prawda. Niestety, na razie nie będziemy budować kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie.

Dlaczego?

– Otrzymaliśmy dofinansowanie do tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa opolskiego. Następnie, po wyłonieniu firmy w drodze przetargu, przygotowaliśmy z panią skarbnik gminy wieloletnią prognozę finansową, w której skorygowaliśmy inwestycje na kolejne lata z uwzględnieniem budowy kanalizacji, lecz Rada Gminy Radłów nie zgodziła się na zmianę wieloletniej prognozy finansowej i w związku z tym odstąpiliśmy od tej inwestycji.

Jak uporaliście się ze zmianami w oświacie?

– Łatwo nie było, zmuszeni byliśmy bowiem zlikwidować gimnazjum, ale po wielu trudnych spotkaniach i dyskusjach przekształciliśmy je w szkołę podstawową. Dzisiaj mamy trzy podstawówki, co przy mało licznych oddziałach może w przyszłości generować problemy finansowe.

Jakim budżetem będzie operować gmina Radłów w roku 2018?

– W tym budżecie będziemy chcieli przebudować drogę do gruntów rolnych w Kościeliskach oraz wybudować drogi w Wichrowie, Psurowie i Biskupicach. Ponadto – korzystając z zewnętrznego dofinansowania – przebudujemy szatnię LZS-u Kościeliska. Ponadto zamierzamy m.in.: dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wspólnoty mieszkaniowej w Biskupicach, zamontować pompy drugiego stopnia w hydroforni w Biskupicach, wyremontować budynek OSP w Sternalicach, wykonać projekt na termomodernizację starej części gimnazjum w Radłowie, zamknąć i zmodernizować składowisko odpadów komunalnych w Radłowie oraz wykonać kilka innych remontów i napraw z wykorzystaniem środków finansowych z funduszu sołeckiego.

Jak pan ocenia zmiany w prawie wyborczym?

– Niełatwo je dzisiaj ocenić z powodu szybkości ich wprowadzania i chaosu legislacyjnego z tym związanego.

Ale czy będzie się pan ubiegał o ponowne kandydowanie na stanowisko wójta gminy Radłów?

– Decyzję o kandydowaniu podejmę dopiero po zakończeniu prac nad zmianami w ordynacji wyborczej.

Rozmawiał Sławomir Grymin


Nowy Rok 2018 już nadszedł… Z tej okazji wiele radości, wiele spokoju,

wiele zdrowia i miłości, wiele sukcesów w pracy i wiele sił

w budowaniu razem naszej wspólnej dobrej przyszłości

Mieszkańcom gminy Radłów i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

wójt Włodzimierz Kierat i przewodniczący Rady Gminy Wilhelm Walenty Wengel