poniedziałek, 17 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Radłów – Radlau: Granty niezbędne jak tlen

Temu samorządowi od wielu już lat nie brakuje konsekwencji i kompetencji, dlatego gmina wiejska Radłów rozwija się w sposób zaplanowany i przemyślany. Jej niezaprzeczalnym atutem jest dobra wieloletnia współpraca władz gminy z radnymi, co jest wartością dodaną. Warto też podkreślić, że mimo tego, iż samorząd radłowski dobrze pracuje, to wsparcie jego działań przez decydentów, w gestii których jest przekazywanie dotacji finansowych, jest niewystarczające, żeby nie powiedzieć – symboliczne. To niezrozumiałe, tym bardziej, że właśnie takim niezbyt zamożnym gminom jak Radłów powinno się pomagać w prawidłowym rozwoju i pokonywaniu trudności.

Rok 2021 był dla samorządu gminy Radłów czasem nie najgorszym, choć był to oczywiście rok przesłonięty pandemią.

– W zasadzie na początku roku mieliśmy całkowity lockdown – mówi wójt Włodzimierz Kierat. – Pozamykane firmy, szkoły i praca zdalna, także w urzędzie gminy. Wiązało się to z zarządzaniem gminą w nienormalnych czasach. Pierwsza połowa roku była trudna, ale później trochę się uspokoiło. Także dzięki szczepionce, która do nas dotarła, lecz niestety odsetek wyszczepialności mamy jeden z niższych na Opolszczyźnie.

Najważniejsze, że niezbędne inwestycje zaplanowane w roku 2021 udało się w Radłowie przeprowadzić.

– Także przy wsparciu zewnętrznych dotacji – podkreśla wójt Kierat. – To m.in. prawie 400 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, które przeznaczymy na przebudowę drogi gminnej Radłów – Biskupskie Drogi. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości około 230 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa opolskiego, na przebudowę drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej. Otrzymaliśmy także dotację na krótki odcinek drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zrobiliśmy też drogi wewnętrzne – w Sternalicach i Wichrowie – które sfinansowaliśmy z budżetu naszej gminy. Jeśli zaś chodzi o miękkie zadania, to uczestniczyliśmy w projekcie „Nasze przedszkola”, który pomógł nam w finansowaniu zajęć dodatkowych skierowanych do przedszkolaków.

Warto też zaznaczyć, iż gmina Radłów otrzymała 600 tys. zł z pierwszej transzy wsparcia przeciwcovidowego.

– Niestety, z powodu pandemii nie zorganizowaliśmy po raz drugi przeglądu orkiestr dętych, który od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem – wspomina wójt Włodzimierz Kierat – a ubiegłoroczne dożynki gminne były bardzo okrojone.

Tegoroczny budżet gminy Radłów został przez radnych uchwalony jednogłośnie i złożone zostały również wnioski o dofinansowania inwestycji. W pierwszej transzy Polskiego Ładu, na trzy wnioski, zaakceptowano jedynie jeden z nich, dotyczący remontu sal – jednej w Radłowie, znajdującej się nieopodal budynku urzędu gminy, oraz drugiej przy OSP w Nowych Karmonkach, na co dostaliśmy milion złotych. Natomiast nie uwzględniono naszych wniosków dotyczących dotacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Sternalicach i na przebudowę gminnych dróg. Zaś w połowie lutego złożymy wnioski o dofinansowania do drugiej transzy Polskiego Ładu, a ponadto liczymy na wsparcie finansowe z programu dotyczącego gmin popegeerowskich, do którego w ubiegłym roku złożyliśmy trzy wnioski, ale niestety nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego. A przecież gmina Radłów jest gminą typowo wiejską i popegeerowską, i mamy ponad dwa tysiące hektarów użytków rolnych, kiedyś zarządzanych przez ówczesne Państwowe Gospodarstwa Rolne. Warto podkreślić, iż realizacja tegorocznego budżetu będzie uzależniona od tego, czy pozyskamy środki zewnętrzne na inwestycje. To zewnętrzne wsparcie finansowe jest nam niezbędne. Na początku roku najbardziej obawiam się nowej, nieprzewidywalnej fali koronawirusa, a także wysokiej inflacji i nadmiernych podwyżek cen gazu, energii elektrycznej i węgla. Najbardziej potrzeba nam dużo dobrego zdrowia, optymizmu, troszkę szczęścia i realizacji zamierzonych celów.

S.G.