poniedziałek, 30 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Radków: Rozwój na wielu płaszczyznach

Rocznie przez Góry Stołowe przewija się 850 tys. turystów, a kolejne 200 tys., głównie pielgrzymów, przybywa do Wambierzyc. To świadczy o rozwoju ruchu turystycznego, który jest jednym z priorytetów gminy Radków, ale nie jedynym.

Cały czas na terenie gminy trwa rozbudowa infrastruktury komunalnej, budowa nowych dróg, modernizacja bazy oświatowej i sportowej. To inwestycje tworzące przyjazne miejsce do zamieszkania oraz rozwoju gospodarczego. Tylko w ciągu mijającej kadencji na ten cel wydanych zostało prawie 25 mln zł (nie licząc inwestycji w trakcie realizacji). Dziś nie chodzi już tylko o to, żeby była na przykład szkoła. To ma być szkoła nowoczesna, przystosowywana do nowych standardów. Wyzwań przybywa.

Budżet państwa oraz Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego to źródła, z których gmina Radków do tej pory pozyskała najwięcej pieniędzy. Wśród owej trójcy programów prym wiedzie współpraca transgraniczna, tak pod względem wielkości pozyskanego dofinansowania, jak i różnorodności zrealizowanych inwestycji. Są to przede wszystkim budowy: dróg, parkingów samochodowych, ścieżek rowerowych, obiektów turystycznych…

Kończąca się kadencja nie zatrzymuje inwestycji samorządu Radkowa, czego przykładem jest choćby obecny rok. Zgodnie z planem trwa budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Tłumaczowie – inwestycja za prawie 11 mln zł. Nie ustaje polepszanie bazy sportowo-oświatowej. Po wybudowaniu szkół, hali i boisk sportowych przyszedł czas na ich termomodernizację – w 2017 r. wykonano ją w szkole w Wambierzycach, a w tym roku w Ścinawce Średniej. Jednocześnie obiekty są przystosowywane do aktualnych potrzeb. Tu znów przykładem jest Ścinawka Średnia. W budynku szkolnym urządzono tam nowoczesne przedszkole, tworząc z całej jednostki funkcjonalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, a dotychczasowy obiekt przedszkola jest przebudowywany na nowoczesny żłobek. Z duchem czasu idą też wybudowane kilka lat temu obiekty sportowe. W tej chwili są doposażane w nowe urządzenia, takie jak: siłownie zewnętrzne, skateparki czy powstałe tego lata linarium – nowoczesna ścianka wspinaczkowa w Ścinawce Średniej.

Przy realizacji inwestycji w gminie Radków jest miejsce na duże przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne oraz kulturalne. Cyklicznie organizowane są: Garmin Ultra Race – impreza biegowa w Górach Stołowych, która w tym roku zgromadziła ponad 2 tys. uczestników, Triminator (pływanie, jazda na rowerze i bieg) dla największych twardzieli, czy Radkowski Kabaretowy Zalew Śmiechu, gromadzący kilka tysięcy widzów. Natomiast cały bieżący rok upływa pod znakiem obchodów jubileuszu 800-lecia Wambierzyc, w ramach których odbywają się koncerty, prelekcje, festyny i wiele innych wydarzeń.

– Koniec kadencji na każdym stanowisku pracy skłania do podsumowań i bilansów. Najtrudniej dokonać oceny w gminie, bowiem tu z uwagi na dynamikę zadań określenia: sukces czy porażka zawsze pozostaną relatywne – podsumowuje Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa.