piątek, 2 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Radków: Konsekwencja rodząca dobre owoce

Radków, jedna z perełek Ziemi Kłodzkiej, może pochwalić wspaniałymi terenami turystyczno-wypoczynkowymi. Ponadto siłą tej gminy jest jej samorząd pozyskujący spore zewnętrzne fundusze przeznaczane przede wszystkim na infrastrukturalne inwestycje. W tym roku sporo się tutaj pod tym względem dzieje, a 75-milionowy budżet może zaimponować nawet większym gminom. Warto także dodać, że miejscowy samorząd od lat hołduje zasadzie zrównoważonego rozwoju gminy.

Radków dużo skorzystał z rządowych programów wsparcia inwestycji, choć cieniem kładą się rosnące ceny i wszystko to, co dzieje się na rynku wykonawców.

– Łącznie z wszystkich programów pomocowych pozyskaliśmy dwadzieścia kilka milionów złotych, które będą przeznaczone na kluczowe przedsięwzięcia – mówi burmistrz Radkowa Jan Bednarczyk. – Czyli m.in. na budowę kanalizacji i dodatkowych ujęć wody, choć nasza sieć wodociągowa obejmuje 98,5 proc. terenów naszej gminy. Ale zabezpieczając się przed suszą i podwyższając rezerwę wody, zamierzamy wybudować trzy głębinowe ujęcia: Ścinawka – Tłumaczów, Karłów – Pasterka i w Ratnie. Niestety, przy tej inwestycji nie mieścimy się w zeszłorocznych kosztorysach, bowiem wzrost cen wynosi ponad 30 proc. W zasadzie wszystkie nasze inwestycje obarczone są podobnymi problemami, a przykładowo budowa hali sportowej podrożała – od listopada ubiegłego roku – o prawie 5 mln zł.

Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa

Samorząd Radkowa świetnie daje sobie radę z pozyskiwaniem środków finansowych z różnych programów zewnętrznych. Z programu wspierającego obszary popegeerowskie gmina otrzymała dofinansowanie do wyposażenia w sprzęt informatyczny oraz łącznie 5 mln zł na budowę kanalizacji w Ścinawkach Średniej i Górnej.

– Nasza gmina jest skanalizowana w 86 proc. i jest to bardzo wysoki wskaźnik – dodaje burmistrz Jan Bednarczyk – lecz są jeszcze zaniedbane tereny popegeerowskie, gdzie trzeba wybudować sieć. Musimy znaleźć na to fundusze, bowiem chroniąc środowisko naturalne oraz wody podziemne i powierzchniowe, od lat prowadzimy kompleksową i konsekwentną gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną oraz odpadami i tutaj nie wolno czegoś pominąć. Nie możemy narzekać na uzyskane przez nas finansowe środki wsparcia, w czym m.in. pomagali nam przedstawiciele rządu i parlamentu, za co serdecznie im dziękuję! Otrzymane dotacje finansowe przeznaczyliśmy na kluczowe dla nas projekty związane przede wszystkim z ochroną środowiska i rozwojem bazy edukacyjno-sportowej. A o wszystkim – sukcesach i sprawach najtrudniejszych – informuję dokładnie radnych, ponieważ bez otwartości nie ma mowy o rozwoju gminy. Owszem, można ściemniać, ale to zawsze się obróci przeciw.

Sytuacja finansowa w gminie Radków jest dobra. Mimo wieloletniej polityki proinwestycyjnej wskaźnik zadłużenia gminy nie przekracza 30 proc., budżet po stronie dochodów wynosi ok. 75 mln zł, a wydatki przekroczyły 80 mln zł. Gmina z roku na rok zmienia się na lepsze i rośnie komfort życia jej mieszkańców.

S.G.

Inwestycje infrastrukturalne realizowane obecnie w gminie Radków

• Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej, przez Wambierzyce, do Radkowa.  Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego i drogowego.  Budowa ujęć wody, budowa i remont sieci wodociągowej, budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.  Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w Ścinawce Średniej.  Przebudowa ul. Kolonii Leśnej w Radkowie.  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ścinawce Średniej w kierunku Zagórza.  Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim.  Zakup komputerów dla członków rodzin pracowników byłych PGR-ów.  Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych.  Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach.  Budowa hali sportowej w Radkowie.