poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Przyszłość gmin wiejskich

Głównym przesłaniem XV Kongresu Gmin Wiejskich (odbędzie się 16-17 września) jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty o roli obszarów wiejskich w rozwoju Polski.

Taka debata jest potrzebna ponieważ, jak pokazują ostatnie badania, dynamika rozwoju obszarów wiejskich jest zdecydowanie nierównomierna. Istnieje poważne zagrożenie, że kilkaset gmin wiejskich w niedalekiej przyszłości będzie miało poważne problemy z realizowaniem podstawowych usług dla mieszkańców. Mogą się one pogłębić poprzez zachodzące zmiany demograficzne i migracje ludności. Nie do przyjęcia jest sytuacja, że miejsce urodzenia może z góry ograniczyć rozwój i jakość życia obywateli. Ostatnia ogólnokrajowa debata o polskiej wsi odbyła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych i niestety nie została zakończona. Poprawa sytuacji w sektorze rolnym przesłania narastające problemy w części gmin wiejskich. Wielokrotnie Związek wykazywał je w swoich wystąpieniach; czas najwyższy aby ich rozwiązanie było wpisane w priorytety polityki kraju. Liczymy, że efektem naszej debaty będzie większa wrażliwość polityków w tym obszarze i ujęcie w przyszłorocznych programach wyborczych oczekiwanych przez gminy rozwiązań. Jednym z efektów powinno być wypracowanie dedykowanych rozwiązań dla gmin wiejskich (na wzór polityki miejskiej). Działania te powinny wpłynąć na równoważenie poziomu funkcjonowania gmin, podniesienie potencjału i możliwości godnego życia mieszkańców wsi.

W trakcie Kongresu odbędą się również debaty związane z finansowaniem i realizacją gminnych zadań. Zostaną zaprezentowane między innymi rezultaty zaktualizowanego badania planowanych inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020 i możliwości ich sfinansowania, planowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nową inicjatywą realizowaną podczas XV Kongresu będzie równolegle organizowane Forum Skarbników Gmin Wiejskich. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom sygnalizowanym z gmin wiejskich. Na tym spotkaniu Skarbnicy będą mogli uczestniczyć w specjalistycznej debacie o finansach gmin z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, z ekspertami od finansów samorządowych. Efektem tej debaty będzie pogłębienie wiedzy, nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami i wypracowanie rekomendacji, które przyjęte będą przez wszystkich uczestników Kongresu.

Szczegóły Kongresu TUTAJ