poniedziałek, 22 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Przemków: Prosimy nie przeszkadzać…

W ostatnich latach polskie gminy nie mają łatwo, bowiem samorządy obarczane są wieloma zadaniami bez wystarczającego wsparcia finansowego i muszą się dobrze nagimnastykować, aby sprostać wszelkim wymaganiom i rozwijać gminy. Zadania to niełatwe, tym bardziej że gminy często odczuwają braki finansowe. Ale tam, gdzie w samorządzie panuje zgoda, jest łatwiej. Gorzej, jeśli tej zgody nie ma – gdy burmistrz, prezydent lub wójt są bezpardonowo atakowani. Takimi gminami, w których włodarze mają pod górę, są m.in. dolnośląskie Ziębice, Oborniki Śląskie i Przemków.

Praca włodarza gminy to nie jest bajka, tylko harówa od rana do wieczora. Bywa, że można mieć świetne plany, dobrze je realizować, osiągać sukcesy i być nagradzanym, ale i tak pojawiają się tacy, co to wiedzą lepiej, co potrafią tylko atakować i jątrzyć, a sami jeszcze niczego dobrego w swoim zawodowym życiu nie zrobili. Tacy naprawiacze świata w imię swych partykularnych lub politycznych interesów są tego świata psujami. W Przemkowie na przykład już od dwóch lat trudno jest uchwalić budżet gminy – w tym roku zrobiła to Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, ponieważ rada budżetu nie uchwaliła.

– Chyba w każdej gminie w Polsce są problemy, gdy rada – między innymi ze względów patrykularnych i politycznych – nie wspiera prezydenta, burmistrza lub wójta – ocenia burmistrz Przemkowa Stanisław Pępkowski.

W Przemkowie, mimo braku zgody w samorządzie, burmistrz i jego współpracownicy – pomimo rzucanych pod nogi kłód – realizują zaplanowane zadania, robiąc wszystko, aby polepszyć poziom życia mieszkańców. Na inwestycje wydano w ostatnich latach około 60 mln zł, z czego połowa to środki unijne. Osiągnięcia i niezaprzeczalne sukcesy gminy zostały dostrzeżone w wielu ogólnopolskich i najbardziej prestiżowych rankingach samorządowych, w których nie polityczne barwy, ale liczby – między innymi dane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów – miały największe znaczenie. Niestety, dla niektórych ludzi nie liczą się jednak fakty, a najważniejszy jest cel, do którego bezpardonowo dążą, lekceważąc dobro lokalnych społeczności.

H.S.
 

W ostatniej kadencji gmina Przemków była często nagradzana

Rok 2010 – tytuł i certyfikat Gmina Fair Play, wyróżnienie gminy za wzorcową realizację projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Przemków”.

Rok 2011 – gminę nagrodzono tytułem i prestiżowym certyfikatem Gmina Fair Play 2011 – Złota Lokalizacja Biznesu, w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” na najgospodarniejsze gminy w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 903 gminy Przemków zajął 58. miejsce i 34. lokatę w kraju wśród gmin najlepiej wykorzystujących fundusze unijne.

Rok 2013 – w rankingu „Rzeczpospolitej” Europejski Samorząd wyróżniającym gminy najlepiej pozyskujące i wydające środki unijne Przemków zajął 5. miejsce w kraju.

Rok 2014 – projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy” dostał w trzeciej edycji konkursu Nagrodę Krajobrazową Rady Europy, w rankingu „Rzeczpospolitej” wyróżniającym najlepsze samorządy gmina uplasowała się na 97. pozycji w kraju, a w plebiscycie tejże gazety na najbardziej innowacyjne samorządy – na miejscu 47. w Polsce.
 

Projekty finansowane w gminie Przemków ze środków unijnych w latach 2008-2014

• Budowa i wyposażenie obiektu dydaktycznego przedszkola przy ZSP nr 1. • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim. • Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice. • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przemkowie i skanalizowanie Łężców, Ostaszowa i Krępy. • Remont świetlicy w Krępie. • Kompleksowa informatyzacja UM w Przemkowie i jednostek organizacyjnych gminy. • Organizacja Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów podstawówek. • Remont świetlicy w miejscowości Karpie. • Remont i wyposażenie świetlicy w Jędrzychówku. • Zagospodarowanie placów zabaw. • Remont i konserwacja stawów. • Przebudowa budynku zaplecza LZS w Ostaszowie. • Zagospodarowanie boiska w Przemkowie.