niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Przełom w sprawie chodników w gminie Długołęka?

Kilkuletnie starania Klubu Radnych „Aktywni” w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych mogą ostatecznie zakończyć się sukcesem. 26 czerwca 2014 roku podczas sesji Rady Gminy Długołęka wójt Agnieszka Łebek zawnioskowała o zabezpieczenie kwoty 2.870.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie Gminy (w tym m.in. budowa chodników) – Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie Gminy w latach 2014-2018”.

Realizacja pierwszych projektów chodników dla miejscowości Wilczyce i Szczodre została zaplanowana na rok 2014. W kolejnych latach miałby się rozpocząć etap realizacji zaplanowanych inwestycji, które swoim zasięgiem objęłyby, oprócz Wilczyc i Szczodrego, takie miejscowości jak: Siedlec, Brzezia Łąka, Bierzyce, Kiełczów oraz Mirków. Opozycyjny klub „Aktywni” składał wnioski do budżetu w tej sprawie każdego roku – zarówno do budżetu gminy, jak i powiatu – oraz wielokrotnie występował na sesji z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą podjęcia rozmów przez wójta z władzami powiatu w kwestii przygotowania programu budowy chodników przy drogach powiatowych na zasadzie współpracy.

Do tej pory stanowisko pani wójt i skupionych wokół niej radnych z klubu „W przyszłość” w tej sprawie skupiało się głównie na prezentowaniu przeszkód, jakie stoją na drodze do realizacji celu, wśród których wymieniano:

– brak porozumienia z powiatem wrocławskim w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych,

– brak środków na realizację przynajmniej jednego chodnika w roku ze środków wyłącznie gminy,

– konieczność przedstawienia powiatowi przez gminę, w jakich miejscowościach miałyby powstać chodniki (określenie priorytetów, programu),

– powyższe zadanie to zadanie własne powiatu i gmina nie będzie go finansować, itp.

Jak widać, przed wyborami nawet niemożliwe staje się możliwe i nawet pani wójt zmienia zdanie, aby jednak chodniki budować. Rozmowy zostały podjęte, a nam nie pozostanie nic innego jak kontrolować realizację programu. Oczywiście to jeszcze nic pewnego, ponieważ deklarację współpracy ze strony powiatu złożył wicestarosta Waldemar Szczykutowicz, który na spotkaniu stwierdził, że decyzję w tej sprawie jednak musi podjąć zarząd.

Mimo wszystko mamy nadzieję, że podjęte działania oznaczają przełom w realizacji wyczekiwanych inwestycji, a rozpoczęta inicjatywa będzie kontynuowana także przez przyszłego wójta i nową radę, którzy nie będą już zwlekać z wykonaniem prac do następnych wyborów, tylko z nową energią od razu przystąpią do działania.

Agata Michnik