wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Przedwyborcze statystyki

Ponad 49,2 tys. stanowisk – radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – jest do obsadzenia w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła statystyki dotyczące listopadowego głosowania.

30 548 021 – to liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach

2825 – to liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzone będą wybory organów stanowiących (rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz rad dzielnic m.st. Warszawy)

2412 – to liczba gmin, w których radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych

65 – to liczba miast na prawach powiatu, w których radni do rady miasta będą wybierani w okręgach wielomandatowych

314 – to liczba powiatów, w których radni do rady powiatu będą wybierani w okręgach wielomandatowych

16 – to liczba województw, w których radni do sejmików województw będą wybierani w okręgach wielomandatowych

18 – to liczba dzielnic m.st. Warszawy, w których radni dzielnic będą wybierani w okręgach wielomandatowych

46 790 – to liczba wybieranych radnych

37 842 – to liczba radnych gmin wybieranych w gminach w okręgach jednomandatowych

1694 – to liczba radnych gmin wybieranych w miastach na prawach powiatu

6276 – to liczba wybieranych radnych powiatowych (rad powiatów)

555 – to liczba wybieranych radnych województw (sejmików województw)

423 – to liczba radnych dzielnic wybieranych w dzielnicach m.st. Warszawy

2477 – to liczba gmin, w których będą wybierane organy wykonawcze (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast)

1565 – to liczba gmin, w których będą wybierani wójtowie

806 – to liczba miast i gmin, w których będą wybierani burmistrzowie

106 – to liczba miast, w których będą wybierani prezydenci miast

274 401 – to liczba wyborców, którzy mogą wchodzić w skład terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) oraz obwodowych komisji wyborczych

40 000 – to minimalna liczba osób zapewniających obsługę administracyjno-techniczną i informatyczną pracy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

122 084 544 – to liczba kart do głosowania, które będą wydrukowane dla wyborów radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

39 638 – to liczba rodzajów kart do głosowania, które będą wydrukowane (dla każdego okręgu wyborczego drukuje się odrębną kartę do głosowania)

610 423 – tyle kilogramów ważyłyby karty do głosowania, gdyby każda karta była tylko jednostronicową formatu A4 (można przyjąć, iż karty drukowane dla wyborów rad w miastach na prawach powiatu, rad powiatów i sejmików województw będą składały się od kilku do kilkunastu stron)

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza