wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prusice: Wzór gospodarności

W tej gminie rozwój przebiega naprawdę w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Świadczą o tym nie tylko wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach samorządowych, w których ocenianych jest wiele sfer życia, ale także paleta inwestycji przeprowadzanych nie tylko w mieście, ale też w wielu sołectwach. Prusice – jeszcze parę lat temu zupełnie niewyróżniające się na dolnośląskiej mapie – dzisiaj są wzorem innowacyjności, pomysłowości i gospodarności.

W tegorocznym ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej”, wyróżniającym najgospodarniejsze i najlepiej dysponujące swymi finansami samorządy, Prusice – w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich – na 903 gminy zajęły dwunaste miejsce w Polsce i trzecie na Dolnym Śląsku. Za to w rankingu tej samej gazety „Europejski Samorząd”, honorującym gminy najlepiej pozyskujące i wydające środki unijne, ulokowały się na dwudziestej pozycji w kraju i drugiej w regionie. Nie jest to przypadek, bowiem Prusice zostały wyróżnione w „Złotej Setce” już po raz drugi i jest to niewątpliwie sukces przede wszystkim dlatego, że dane do rankingów kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka czerpie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów i nie ma mowy o manipulacjach.

Prusice z roku na rok zmieniają się na lepsze, ale samorząd nie spoczywa na laurach i planuje nowe przedsięwzięcia. Niedawno zmodernizowano rynek, ale już wkrótce będą przygotowywane dokumenty dotyczące rewitalizacji ulic z niego wychodzących, skwerów i kamienic. Ponadto – dzięki ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu – pozyskano środki na remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie z pomocą dofinansowania
z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej ma powstać sala kinowa i widowiskowa. Poza tym sięgnięto po prawie milion złotych z ministerialnego programu Biblioteka Plus na budowę mediateki w Prusicach.

Pracowitość, konsekwencja i dobre pomysły prusickich samorządowców to jedno, ale na przyszłość Prusic będzie miała wpływ trasa szybkiego ruchu S5, na budowę której ogłoszono już przetarg. Ta droga przyspieszy rozwój gospodarczy nie tylko Prusic, ale wielu innych gmin. Dzisiejsze Prusice systematycznie budują swoją nową markę. – Do tej budowy musimy się solidnie przygotować – podkreśla burmistrz Igor Bandrowicz. – Musimy oprzeć ją na trzech filarach: pozyskiwaniu inwestorów, osadnictwie i inwestowaniu w infrastrukturę turystyczną. Poza tym chciałbym naszej gminie nadać charakter gminy sportowej. Chcę podkreślić, że będziemy mocno inwestować w Prusicki Park Przemysłowy leżący blisko planowanego węzła S5 i zbudujemy najdłuższą ścieżkę rowerową na Dolnym Śląsku.

W gminie Prusice mieszkańcy doceniają starania władz, ale też sami wychodzą z pożytecznymi inicjatywami. Niedawno – dzięki mieszkańcom i sołtysowi – w malutkim Borówku powstał skansen maszyn i urządzeń rolniczych, co pokazuje, że w tej gminie nie tylko przedstawicielom władz i radnym zależy na pozytywnym postrzeganiu tej ziemi, lecz także mieszkańcom, dla których ważne są nie tylko zdobycze cywilizacji i infrastruktura, ale również historia i tradycja.

Dzisiaj w Prusicach burmistrz, jego współpracownicy, radni i mieszkańcy chcą żyć w jak najlepszym, czystym i innowacyjnym otoczeniu i krok po kroku to się wszystkim coraz lepiej udaje.

S.G.