sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prusice: Przede wszystkim strategia długoterminowa

Rozmowa z Igorem Bandrowiczem, burmistrzem Prusic

Jaki rok 2017 był dla samorządu Prusic?

– W większości był to rok, w którym finalizowaliśmy kontrakty związane z umowami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i cieszę się, że otrzymaliśmy dofinansowanie do około dwudziestu projektów. A dzisiaj trwają intensywne prace w naszych wydziałach inwestycyjnym i zamówień publicznych, aby wyłonić wykonawców na realizację tych ważnych dla nas zadań.

Jakie są to przedsięwzięcia?

– Głównie są to projekty drogowe i rowerowe, związane z odnawialnymi źródłami energii, a także wzbogaceniem infrastruktury i poprawą jakości życia na terenie naszej gminy.

Zatem porozmawiajmy o najbliższej przyszłości. Jakim budżetem będzie dysponowała gmina Prusice w roku 2018? Jakie będą priorytety? Ile środków finansowych przeznaczycie na inwestycje?

– Rok 2018 jest rokiem, w którym większość dolnośląskich gmin charakteryzuje się rekordowymi budżetami, i tak samo dzieje się w Prusicach. Dysponujemy w tym roku najwyższym budżetem w historii prusickiego samorządu, wynoszącym prawie 70 mln zł, a z tej kwoty prawie 30 mln zł przeznaczyliśmy na kilkanaście zadań inwestycyjnych.

Ale mówi pan chyba o tych większych przedsięwzięciach?

– Oczywiście, a największą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej, na którą gmina Prusice otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 8 mln zł. To przebudowa drogi między węzłem Dębnica a Skokową wraz z budową ścieżki rowerowej. Chcę też podkreślić, że chcielibyśmy, aby w roku 2018 na terenie naszej gminy było 21 km niezależnych tras rowerowych, a na terenie północnego centrum rowerowego, czyli Dolnośląskiej Krainy Rowerowej – a jest to projekt realizowany przez nas wspólnie z innymi gminami – może powstać nawet ponad 100 km takich tras. Do tego projektu przygotowywaliśmy się przez lata i teraz nadeszła pora na sfinalizowanie naszych marzeń i planów.

Tak dużo kosztochłonnych zadań wymusza niezłą gimnastykę finansową dla samorządu w Prusicach. Dobrze jest pozyskiwać zewnętrzne pieniądze na realizację inwestycji, ale pociąga to za sobą konieczność zabezpieczenia własnych środków finansowych na te zadania. Jak sobie dajecie radę z tymi działaniami? Czy wszystko jest pod kontrolą?

– Uchwalony przez nas budżet zakłada nadwyżkę finansową wynoszącą prawie 3 mln zł, dysponujemy jeszcze pieniędzmi na inwestycje i w tym roku będziemy sukcesywnie składać wnioski o dofinansowania do konkursów, np. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki czemu chcemy zbudować kilka świetlic wiejskich. Niestety, konkurs się przedłużył i dopiero w tym roku możemy aplikować o środki finansowe dotyczące budów centrów kultury na terenach wiejskich, ale oczywiście, że lepiej jest później niż wcale. Druga sprawa to zabezpieczenie płynności finansowej gminy i nad tym usilnie pracujemy z naszym działem księgowym, który się ustabilizował, dojrzał i mam nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie założenia poczynione jeszcze w roku 2014.

Prawo wyborcze się zmieniło, a w takich gminach jak Prusice – liczących sobie do 20 tys. mieszkańców – zachowano jednomandatowe okręgi wyborcze.

– Nie ma lepszego i bardziej demokratycznego systemu wyborczego, jak możliwość wyboru kandydata do rady gminy, którego znają wszyscy mieszkańcy, a nie kandydata z listy, na którą się głosuje. Do tej pory JOW-y się u nas sprawdzały, a radny był przedstawicielem lokalnej społeczności i był swoistym łącznikiem między burmistrzem a tą społecznością i dobrze, że w tej materii nic się nie zmieni…

– …ale od tego roku będą obowiązywać tylko dwie, pięcioletnie kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast…

– …i nie można kandydować jednocześnie do powiatu i do gminy, co wyeliminuje z samorządowego życia wielu wartościowych ludzi.

A czy pan będzie się ubiegał o ponowne burmistrzowanie w Prusicach?

– Oczywiście, że tak. Także dlatego, iż projekt zakładany przeze mnie na początku mojej pracy w samorządzie to strategia długoterminowa rozwoju gminy, która utrwali dobrą lokatę Prusic na mapie Dolnego Śląska i spowoduje, że nasza gmina stanie się atrakcyjna pod wieloma względami nie tylko dla naszych obecnych mieszkańców, ale również dla przyszłych osadników i turystów. Dzisiaj trasą S5 jedzie się od Wrocławia do nas 10 minut i jest to prawdziwa droga do rozwoju, ale również do życia, bowiem jedzie się nie tylko szybciej, ale również bezpieczniej. Jesteśmy zatem gminą prężnie się rozwijającą, dobrze skomunikowaną, przyjazną i mającą obszary inwestycyjne. Zapraszamy zatem do Prusic!

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

• Montaż instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej (wartość projektu 1,3 mln zł, dofinansowanie 1,1 mln zł).

• Montaż instalacji fotowoltaicznej na działce 417/38 obręb Wszemirów (wartość projektu 2,2 mln zł, dofinansowanie 780 tys. zł).

• Przebudowa drogi w miejscowości Cholewko (wartość projektu 670 tys. zł, dofinansowanie 390 tys. zł).

• Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach (wartość projektu 630 tys. zł, dofinansowanie 380 tys. zł).

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych (wartość projektu 16,4 mln zł, dofinansowanie 4,9 mln zł).

• Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wartość projektu 2 mln zł, dofinansowanie 1,7 mln zł).

• Przebudowa drogi powiatowej Dębnica – Skokowa (wartość projektu 9,2 mln zł, dofinansowanie 7,8 mln zł).

• Budowa tras rowerowych w powiatach trzebnickim, milickim i wołowskim (wartość projektu 2,3 mln zł, dofinansowanie 2 mln zł).

• Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (wartość projektu 1,1 mln zł, dofinansowanie 780 tys. zł).

• Park & Ride Skokowa (wartość projektu 1,1 mln zł, dofinansowanie 930 tys. zł).

• Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach (wartość projektu 1,1 mln zł, dofinansowanie 970 tys. zł).

• Termomodernizacja czterech świetlic wiejskich (wartość projektu 1,2 mln zł, dofinansowanie 840 tys. zł).