czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prusice: Na inwestycyjnym topie

Rok 2024 jest kolejnym, w którym samorząd gminy Prusice będzie sporo inwestował w infrastrukturę i szeroko działał na niwie społecznej. Dzięki temu właśnie można uznać, że cała kadencja była dla tej gminy sukcesem cywilizacyjnym i wizerunkowym. Nie zabrakło konsekwencji, pracowitości, świetnych pomysłów i ambitnych planów oraz zgodnej współpracy władz gminy z jej radą. Cóż, są takie miejsca w Polsce, że jak się już dobrze darzy, to dobro owo będzie trwało długo. Tak jest właśnie w dolnośląskich Prusicach.

Budżet na 2024 rok został jednogłośnie uchwalony w Prusicach, jeszczew grudniu ubiegłego roku, i jest to budżet będący kontynuacją budżetu z roku 2023.

Ponad 35 milionów na inwestycje

– Budżet ten zdeterminowany jest na dokończeniu tych wszystkich inwestycji, które zaplanowaliśmy zrealizować jeszcze przed końcem tej kadencji – mówi burmistrz Igor Bandrowicz. – Postanowiliśmy przeznaczyć ponad 35 mln zł na inwestycje infrastrukturalne na terenie miasta i gminy Prusice, a budżet opiewa na prawie 83 mln zł – jedna jego połowa to inwestycje, a drugą stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu oraz całej gminy.

W 2023 roku Gmina Prusice otworzyła 6 nowych Lokalnych Centrów Kultury, w tym jedno w Chodlewku, z czego burmistrz Igor Bandrowicz (w środku) jest bardzo dumny Fot. Urząd Miejski w Prusicach

Najważniejsze – budowa szkoły

W roku 2024 samorząd będzie nadal realizował przedsięwzięcia infrastrukturalne, na które pozyskano środki finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

– Tych inwestycji jest kilka, a kluczowym zadaniem jest budowa nowoczesnej szkoły podstawowej w Skokowej – podkreśla burmistrz Igor Bandrowicz. – Zakończyliśmy już pierwszy etap budowy, który kosztował nas prawie 17 mln zł, a mamy tutaj fajne finansowanie tej inwestycji, w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz wsparcie funduszami z Polskiego Ładu. Teraz przystępujemy do realizacji drugiego etapu tego zadania i na początku stycznia ogłosiliśmy przetarg. Czyli po kolei – drugi, a potem trzeci etap inwestycji, co pozwoli zakończyć budowę budynku, i trzeba będzie jedynie ukończyć plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Szacujemy, że pochłonie to kilkanaście milionów złotych i jesteśmy gotowi na ten wydatek, mając zapewnione finansowanie na dzień dzisiejszy w wysokości 8 mln zł, które już jest ujęte w budżecie. Ale oczywiście zobaczymy, jakie kwoty końcowe pojawią się po przetargu i wtedy podejmiemy ostateczne decyzje. Ponadto kończymy szereg inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną, oświetleniową, drogową a także kulturalno-rozrywkową. Kończymy budowę Parku Dinozaura, który chcemy oddać do użytku w pierwszym kwartale tego roku. Realizujemy także inwestycję oświetleniową, kosztującą prawie 4 mln zł – i dokładamy prawie 500 lamp na terenie całej naszej gminy. Poza tym przebudowujemy i modernizujemy ponad 55 odcinków gminnych dróg, w zasadzie we wszystkich miejscowościach gminy Prusice. To odcinki o różnej długości – od 150 do nawet 600 m, na które wcześniej nie udawało nam się znaleźć dofinansowania, i zazwyczaj są one dojazdami do nieruchomości.

Większy Fundusz Sołecki

W gminie Prusice Fundusz Sołecki od roku 2018 zwiększył się znacznie – z 270 tys. do ponad 847 tys. zł.

– Poza tym planujemy utworzenie kulturalnego funduszu burmistrza, aby dodatkowo zasilić finansowo nasze sołectwa – dodaje burmistrz Igor Bandrowicz. – Warto też podkreślić, że pozyskaliśmy dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w których były fundusze na tworzenie integracji poprzez różne wycieczki i imprezy. Działania te zamierzamy kontynuować w tym roku i następnym, i już złożyliśmy wnioski do instytucji rozdzielających te środki finansowe – czyli do dolnośląskiego urzędu wojewódzkiego i tam zamierzamy o te fundusze aplikować.

Dobrze współdziałając z radą

Władze gminy Prusice zgodnie współpracują z radą gminy.

– Staramy się wszystkie strategiczne wydatki budżetowe konsultować z radnymi oraz sołtysami i osobiście uważam, że mamy perfekcyjną Radę Miejską w Prusicach, która bardzo pomaga nam rozwijać naszą gminę – ocenia burmistrz Igor Bandrowicz. – A co do przyszłości, to warto by było, aby środki inwestycyjne były kierowane także do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego. Chciałbym, aby lepiej była finansowana oświata, ponieważ teraz subwencja oświatowa jest zdecydowanie za mała i nie przystaje do realiów. Najlepiej by było, aby państwo wzięło na swoje barki całkowite finansowanie oświaty. Poza tym samorządy powinny mieć większe udziały w podatkach PIT i CIT, a także jakiś udział w podatku VAT. Co do janosikowego, to nie zazdroszczę gminom bardzo zamożnym, ale wszystko powinno być sprawiedliwe, wyważone i wzajemnie uzupełniające się. Będę ubiegał się o funkcję burmistrza Prusic w kolejnej kadencji, mając nadzieję, że mieszkańcy docenią moją dotychczasową pracę na ich rzecz i ponownie mi zaufają, głosując właśnie na mnie. Nie narzekam na zdrowie, lubię i potrafię ciężko pracować, mam ciekawe pomysły dotyczące rozwoju naszej gminy, a najważniejsze, że wiem, jak je zrealizować i mam do tego przy sobie świetny zespół ludzi, z którym pracuję każdego dnia.

S.G.

PRIORYTETOWE ZADANIA GMINY PRUSICE NA LATA 2024-2025

 Budowa nowoczesnej Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej – etap II (9 411 764,70 zł). Dotacja Polski Ład: 8 000 000 zł, budżet gminy: 1 411 764,70 zł.

 Park Dinozaura w Prusicach (całkowity koszt: 7 250 000 zł). Dotacja Polski Ład: 2 205 000 zł, całość: 4 410 000 zł. Budżet gminy: 1 716 628,87 zł.

 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Prusice: 4 833 538,52 zł. Dotacja Polski Ład: 2 375 000 zł. Budżet gminy: 2 458 538,52 zł.

 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Prusice: 2 100 000 zł. Dotacja Polski Ład: 1 900 000 zł. Budżet gminy: 200 000 zł.

 Poprawa parametrów drogi gminnej w Prusicach – ulice Ogrodowa i Szpitalna: 3 695 720,60 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 217 432,36 zł. Budżet gminy: 1 478 288,24 zł.

 Poprawa infrastruktury drogowej na drodze gminnej nr 10245 D Brzeźno – Wilkowa: 7 720 208,57 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: 4 912 368 zł. Budżet gminy: 2 807 840,57 zł.

 Piastowskie Prusice: Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej okolnicy Prusice – Czerwonego Krzyża: 1 200 000 zł. Dotacja Polski Ład: 1 000 000 zł. Budżet gminy: 200 000 zł.

 Kolorowe kamienice – rewitalizacja i modernizacja budynków mieszkalnych w Prusicach: 8 276 807,54 zł. Dotacja Polski Ład: 6 300 000 zł. Budżet gminy: 1 965 907,54 zł.

 Budowa oświetlenia na terenie popegeerowskich miejscowości gminy Prusice (Prusice, Skokowa i Krościna Wielka): 4 350 000 zł. Dotacja Polski Ład: 1 960 00 zł. Budżet gminy: 1 390 000 zł.

 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wszemirowie: 230 000 zł i 130 000 zł. Budżet gminy: 100 000 zł. Dotacja z PROW – Aktywni Liderzy Gminy Prusice.

 Remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budziczu: 277 000 zł i 177 000 zł. Budżet gminy: 100 000 zł. Dotacja z PROW – Skokowiak.

 Szatnie kontenerowe do Krościny Wielkiej: 250 000 zł – budżet gminy.