niedziela, 2 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prusice: Na drodze do 100 mln zł

Kto zna gminę Prusice i obeznany jest z działaniami miejscowego samorządu, na pewno nie zdziwił się, że gmina ta pod względem gospodarności zajęła w ubiegłym roku w Rankingu Perły Samorządu 2021 dziewiąte miejsce w kraju, a jej burmistrza IGORA BANDROWICZA uznano za najlepszego włodarza w Polsce. Trzeba również zdać sobie sprawę z tego, że choć Prusice dotyka inflacja i galopujące zwyżki cen oraz inne problemy, które są bolączką wszystkich polskich samorządów, to gmina ta konsekwentnie – i jak zawsze od wielu już lat – bardzo dużo inwestuje, pozyskując spore zewnętrzne środki finansowe z różnorodnych programów rządowych i unijnych. Właśnie tutaj, w dolnośląskich Prusicach – zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju – przeznacza się zawsze niebagatelne środki budżetowe na różnorodne inwestycje i nic dziwnego, że gmina rozwija się na wskroś innowacyjnie i dynamicznie pod względem infrastrukturalnym.

Pierwsze sześć miesięcy roku 2022 były dla samorządu miasta i gminy Prusice czasem wytężonej pracy oraz nadziei, że dotrą zewnętrzne środki finansowe, które pozwolą na realizację kluczowych inwestycji.

Igor Bandrowicz

Teraz priorytety

– Jest to dla nas także rok pełen wyzwań, zwłaszcza że to również rok przedwyborczy, choć mamy jeszcze trochę czasu, by zrealizować wszystko to, co umieściliśmy w naszym planie wyborczym – mówi burmistrz Igor Bandrowicz. – Teraz przede wszystkim koncentrujemy się na uruchomieniu priorytetowych inwestycji, czyli m.in. budowie Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej, ale również kontynuacji prac związanych ze Żłobkiem pod Trzema Wieżami w Prusicach, dalszej budowie Prusickiego Centrum Medycznego oraz Lokalnych Centrów Kultury w Borowie i Krościnie Małej. Ponadto na naszej inwestycyjnej tapecie jest rozpoczęcie prac nad Parkiem Dinozaura w Prusicach oraz budowa czterech świetlic – w Świerzowie, Pększynie, Pietrowicach Małych i Chodlewku. Powstanie też Centrum Usług Społecznych w Prusicach i zajmiemy się budową przejścia dla pieszych w Skokowej. Będziemy też modernizować uliczne oświetlenie, powstaną nowe place zabaw, a w Brzeźnie za około 2 mln zł – przy milionowej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego dla spółki PROEKO – będzie wybudowana oczyszczalnia ścieków.

Celem stumilionowy budżet

Budżet gminy Prusice na rok 2022 zaplanowano w wysokości 63,3 mln zł i nie ma większych problemów z jego realizacją.

– Lubię dowiadywać się o kłopotach jakieś dwie minuty po ich rozwiązaniu, ale mówiąc serio, to nie koncentrujemy się na problemach, tylko przemy do przodu – uśmiecha się burmistrz Igor Bandrowicz. – Dobrze pamiętam, gdy rozpoczynałem burmistrzowanie w Prusicach i zaczynaliśmy z budżetem wysokości 25 mln zł. W tym roku nasz budżet przekroczył 63 mln zł i nie ukrywam wcale, że jednym z moich strategicznych celów jest doprowadzenie do tego, abyśmy w niedalekiej przyszłości przekroczyli 100 mln zł. Chcę zaznaczyć, że dla naszego samorządu ten rok nie jest rokiem bardzo ciężkim, na co wpływ ma m.in. nasza sytuacja geopolityczna, i to, że udało nam się pozyskać inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy Prusice. Dzięki temu mamy dodatkowy zastrzyk środków finansowych. Warto też podkreślić, że podniesienie atrakcyjności naszych prusickich terenów spowodowała budowa drogi krajowej S5. Dzisiaj z Prusic do Wrocławia i Poznania, i dalej – na wybrzeże Bałtyku – wiedzie trasa szybka i komfortowa. Ale nie osiadamy na laurach i rozmawiamy z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o nowych terenach, które chcemy zagospodarować w ramach strefy aktywności gospodarczej – właśnie w tym upatrujemy dodatkowe szanse rozwojowe.

Uroczystego podpisania umowy dokonał Burmistrz Igor Bandrowicz wraz ze Skarbnikiem Jackiem Ryńskim w obecności Zastępcy Dyrektora Działu Budownictwa w NFOŚiGW Sebastiana Nowaka, Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna, Zastępcy Skarbnika Barbary Piotrowskiej i „szefowej” funduszy Doroty Leń

Najważniejsze – dobro mieszkańców

Dla prusickiego samorządu nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie miejscowej społeczności odpowiedniego komfortu i poziomu życia.

– Przecież pracujemy wszyscy na rzecz naszej społeczności i dobro ogółu jest dla nas najistotniejsze – podkreśla burmistrz Igor Bandrowicz. – Dlatego inwestujemy mocno w te sfery cywilizacyjne, które wpływają na polepszenie poziomu życia naszych mieszkańców. To m.in. bezpieczeństwo ludzi, oświata, oświetlenie dróg i ulic, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, wodociągi i kanalizacja, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Właśnie to są dzisiejsze priorytety i najpoważniejsze wyzwania naszego samorządu.

Dofinansowania kluczowych przedsięwzięć

Z drugiej transzy rządowego programu Polski Ład gmina Prusice pozyskała niebagatelne dofinansowania, które będą przeznaczone na realizację kosztochłonnych zadań infrastrukturalnych.

– Udało nam się pozyskać bardzo fajne dwie dotacje, za co serdecznie dziękujemy, bowiem dla nas jest to ogromne wsparcie – ocenia burmistrz Igor Bandrowicz. – Jest to 5 mln zł na inwestycje drogowe, które będą przeprowadzane na terenie całej gminy i z tego projektu zrealizujemy zadania niewpisujące się w żadne inne programy rządowe czy unijne. Natomiast drugi projekt dotyczy rewitalizacji stolicy naszej gminy, miasta Prusice, i w jego ramach przeprowadzimy renowacje, remonty i przebudowy wszystkich kamienic w obrębie prusickiego rynku, a także ulic od niego odchodzących. Na to otrzymaliśmy ponad 6 mln zł. Ponadto do programu wsparcia gmin popegeerowskich także złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowania, koncentrując się przede wszystkim na przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

Absolutorium prawie stuprocentowe

Jest tajemnicą poliszynela, że gminy, w których współpraca włodarzy, prezydentów, burmistrzów i wójtów z radnymi jest dobra, rozwijają się dynamiczniej, bowiem praca tych samorządów skoncentrowana jest na rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań, a nie na bezproduktywnych kłótniach, politykierstwie i forsowaniu partykularnych interesów. Swoistym miernikiem tej współpracy jest sesja absolutoryjna.

– Moja współpraca z radą zawsze była bardzo dobra i za to jestem radnym naprawdę wdzięczny – dziękuje burmistrz Igor Bandrowicz. – Nie boimy się krytyki, a nawet, gdy tak trzeba, to jej oczekujemy, ponieważ merytoryczna krytyka jest twórcza. Zatem na krytykę się nie obrażamy, tylko wyciągamy z niej wnioski na przyszłość. Była już u nas sesja absolutoryjna i tylko jeden radny był przeciwny udzieleniu absolutorium. Chcę również dodać, że w zarządzaniu gminą dzisiaj najbardziej uwiera nas niestabilność rynku. Przykładem niechaj będzie kilkukrotnie otwierane przetargi dotyczące realizacji największej chyba w historii gminy Prusice inwestycji – budowy Szkoły Podstawowej w Skokowej. Dwukrotnie zmuszeni byliśmy z tych przetargów zrezygnować, ponieważ wykonawcy bali się podpisywać umowy – draft projektu przez nich złożony był niedoszacowany, a nasze oczekiwania zgoła inne. Natomiast moje największe marzenie związane z zarządzaniem dotyczą zrealizowania mojego programu wyborczego.

S.G.