czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prusice: Ludziom służyć jak najlepiej

Rozmowa z Igorem Bandrowiczem, burmistrzem Prusic

Kończy się kadencja samorządowa 2010-2014 i gdyby brać pod uwagę ogólnopolskie rankingi samorządowe, to wnioskować można, że ten okres był dla waszego samorządu i całej prusickiej społeczności czasem owocnej, intensywnej pracy okraszonej wieloma laurami w prestiżowych plebiscytach.

– Wszyscy lubią być nagradzani w różnych konkursach i plebiscytach i to jest zupełnie normalne, ale dla mnie najważniejszą oceną będzie osąd mieszkańców naszej gminy, którzy 16 listopada wypowiedzą się przy urnach wyborczych o tym, czy są usatysfakcjonowani moją pracą. Oni to wypowiedzą się wtedy, czy zadania przez nas realizowane spełniły ich oczekiwania i marzenia. Z drugiej strony wszelkie nagradzające nas instytucje podniosły rangę naszej niewielkiej gminy i jednocześnie przypomniały, że nie zasypialiśmy gruszek w popiele i przez te cztery lata zrealizowaliśmy mnóstwo zadań ważnych dla naszej całej społeczności.

Ale trzeba podkreślić, że te rankingi były bardzo miarodajne, choćby „Rzeczpospolitej” na najgospodarniejsze gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gdzie kapituła plebiscytu oceniała samorządy na podstawie danych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Finansów. Tutaj też plasowaliście się na bardzo wysokich lokatach, co świadczy o tym, że Prusice są jedną z najlepiej rozwijających się gmin w Polsce.

– Rzeczywiście, nasza gmina przyspieszyła, mogę potwierdzić tę dynamikę i zauważyły to także „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”, według których jesteśmy najlepszą gminą w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, a ja znalazłem się na siódmym miejscu wśród burmistrzów. To naprawdę superwyróżnienie dla naszego całego samorządu.

Z czego szczególnie jest pan dumny w tej kadencji?

– Mój wcześniejszy program wyborczy był bardzo ambitny i wielu nie dowierzało, że go zrealizuję. Nieraz słyszałem, że jeśli wykonam 40 procent zamierzeń, to i tak będzie to ogromny sukces. Wbrew przewidywaniom niektórych udało się nam zrealizować prawie wszystkie zamierzenia i obietnice – oceniam, że 90 procent. Przykładem niechaj będzie na przykład Kopaszyn, gdzie zaplanowaliśmy remont świetlicy wiejskiej, przebudowę drogi i instalację oświetlenia oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej – i wszystko zostało zrobione. Warto też podkreślić, że wykonaliśmy również zadania dodatkowe, których program wyborczy nie zawierał i z tego także możemy być dumni.

Zatem można twierdzić, że w tej kadencji samorząd prusicki działał elastycznie i świetnie wykorzystaliście pojawiające się szanse…

– …także związane z tymi ostatnimi pieniędzmi z Unii Europejskiej, bowiem dostaliśmy niemałe dofinansowania na bezpłatny internet, na mediatekę, stworzyliśmy w Prusicach kino, wybudowaliśmy kolejnego „orlika” i oczyszczalnię ścieków. A ponadto dostaliśmy 1,5 mln zł na przyłącza do sieci kanalizacyjnej i mieszkaniec zapłaci tylko 10 procent kosztów – 45 proc. kwoty przyłączy pokryje dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następne 45 procent będzie z pożyczki dla gminy. To – moim zdaniem – zachęca ludzi do tego, aby przyłączać swoje gospodarstwa domowe do sieci kanalizacyjnej i sięgać po zdobycze cywilizacji.

W tej kadencji bardzo zmieniło się miasto, a szczególny wpływ na polepszenie jego wizerunku i estetyki Prusic miał remont Rynku. Przedsięwzięcie trudne, kosztochłonne i wymagające niemałego wysiłku.

– Na to nałożyły się trzy projekty: remont i rewitalizacja prusickiego Rynku, remont kamienic, a w najbliższych miesiącach będziemy realizować zadania związane z monitoringiem miejsc atrakcyjnych turystycznie. Na naszym Rynku zainstalowanych zostanie około 30 kamer. Poza tym staramy się zagospodarować takie miejsca, które – kolokwialnie mówiąc – do tej pory straszyły.

Czy wraz ze wzbogacaniem infrastruktury umacniały się więzi międzyludzkie i tworzyło się społeczeństwo obywatelskie? Pytam dlatego, że podczas wcześniejszych rządów Prusice były – mówiąc językiem bokserskim – za podwójną gardą, schowane i jakby nieobecne na mapie Dolnego Śląska.

– Teraz nasza gmina jest naprawdę otwarta na przyjezdnych, turystów i inwestorów, bo taka być powinna w XXI wieku. Mieszkańcy uwierzyli, że naprawdę można coś dobrego zrobić i dokonać zmian na lepsze, i że samorząd jest po to, aby im służyć, polepszając ich standardy życia. W roku 2010 głosiliśmy hasło „Gmina przyjazna mieszkańcom” i taką właśnie gminą chcemy być.

Niemałe nakłady poczyniliście na kulturę, rekreację i sport. Nie samą pracą człowiek żyje, potrzebuje także zabawy i odpoczynku, a na różnych imprezach ludzie są razem, tworząc więzi.

– Dlatego we wszystkich miejscowościach organizujemy integrujące pikniki, a niezła infrastruktura sportowa i kulturalna powoduje, że ludzie się spotykają, rozmawiają ze sobą i wzajemnie się poznają, co powoduje, iż społeczeństwo jest coraz bardziej spójne.

W jakim kierunku powinny, pańskim zdaniem, rozwijać się Prusice?

– Na rozwój gospodarczy duży wpływ będzie miała trasa szybkiego ruchu S5, która będzie budowana przez trzy lata, a my musimy zagospodarować tereny inwestycyjne przy naszych zjazdach i już to przygotowujemy. Chcemy, aby w przyszłości lokowały się tam nowe firmy, a ponadto jesteśmy w Kamiennogórskiej Strefie Ekonomicznej.

A co pan powie mieszkańcom gminy przed wyborami samorządowymi?

– Przede wszystkim podziękuję mieszkańcom, pracownikom urzędu i radnym za te cztery wspólne lata. Za pomoc i wsparcie, a naprawdę na mojej drodze trafili mi się ludzie bardzo pomocni, życzliwi, pracowici i mądrzy. Mój program wyborczy będzie jeden dla całej gminy i także dla poszczególnych miejscowości. Reszta będzie należała już do mieszkańców gminy, którzy pokażą przy urnach wyborczych, czy spodobała im się moja praca i czy nadal mi ufają i mnie popierają.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze inwestycje gminy Prusice w ostatniej kadencji

 1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Prusice

 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w Rynku

 3. Wymiana oświetlenia ulicznego

 4. Remont oraz rewitalizacja Rynku i zabytkowego ratusza

 5. Odnowa budynków mieszkalnych

 6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo

 7. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Ligocie Strupińskiej

 8. Budowa placu zabaw w Chodlewku

 9. Budowa placu zabaw w Goli

 10. Budowa placu zabaw w Pększynie

 11. Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice

 12. Budowa łącznika drogi od ul. Żmigrodzkiej do ul. Wrocławskiej we wsi Skokowa

 13. Remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej – ul. Kwiatowa w Strupinie

 14. Budowa drogi w Krościnie Małej

 15. Przebudowa drogi w Budziczu

 16. Przebudowa drogi gminnej we Wszemirowie

 17. Zagospodarowanie otwartej przestrzeni – Park Wiejski we wsi Świerzów

 18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Prusicach: Zespół Szkół w Prusicach oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

 19. Budowa „Orzełka” – boiska wielofunkcyjnego w Ligotce

 20. Powstanie Prusickiego Centrum Fitness

 21. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach – Multiteki

 22. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

 23. Powstanie Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach z nowoczesną salą widowiskowo-kinową

 24. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach

 25. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w Zakrzewie

 26. Budowa chodnika w Budziczu

 27. Budowa placu zabaw w Krościnie Małej

 28. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowa

 29. Budowa „orlika” w Pawłowie Trzebnickim

 30. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Krościnie Wielkiej

 31. Remont świetlicy wiejskiej w Kopaszynie

 32. Remont świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich

 33. Remonty i przebudowy dróg gminnych: w Kopaszynie, Krościnie Wielkiej, Chodlewku, Górowej oraz drogi Raszowice – Aleksandrowice

 34. Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku

Dodatkowo władze gminy Prusice realizują szereg inwestycji w infrastrukturę sportową, oświatową, drogową – budowa i remont dróg gminnych, chodników oraz parkingów, inwestycje na terenach wiejskich związane ze świetlicami i budową oraz doposażeniem placów zabaw, a także inwestycje przy zabytkach i kościołach.