sobota, 1 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prusice: Celem nadrzędnym dobro mieszkańców

Nie od dziś wiadomo, że Polska rozwija się w gminach, i to właśnie dzięki pracy tysięcy samorządowców realizowane są inwestycje infrastrukturalne – m.in. budowane i modernizowane drogi oraz chodniki, wykonywane zadania wodociągowo-kanalizacyjne, budowane obiekty sportowo-rekreacyjne oraz szkoły, przedszkola i żłobki, rewitalizowane parki, budowane ścieżki pieszo-rowerowe i termomodernizowane obiekty użyteczności publicznej. Niewiele jest gmin, w których panuje marazm i błogie lenistwo, a zasada „siedzisz w kącie, nie znajdą cię” stanowi w nich podstawowy priorytet. Nie jest taką zapewne dolnośląska miejsko-wiejska gmina Prusice, w której przez kilka ostatnich kadencji realizacja planów inwestycyjnych jest strategiczną zasadą działania miejscowego samorządu. Dlatego gmina ta rozwija się niezwykle dynamicznie, pozyskując niebagatelne zewnętrzne fundusze z różnych źródeł i działając przede wszystkim dla polepszenia poziomu życia mieszkańców.

Oczywiście Prusice nie znajdują się na jakiejś wyizolowanej, idealnej wyspie, na którą nie docierają problemy współczesne świata. Wojna w Ukrainie, pomoc uchodźcom wojennym, pandemia, a także galopująca inflacja i zwyżki cen w zasadzie wszystkiego dotarły także tutaj. Owszem, dotarły, a nawet są w dalszym ciągu, lecz podstawy i priorytety działania prusickiego samorządu nie zostały zdemolowane. W Prusicach dobrze realizowany jest ambitny budżet gminy, wykonywane są inwestycje i pozyskiwane zewnętrzne środki finansowe, a co więcej – samorząd podpisuje już umowy związane z przyszłościowymi przedsięwzięciami, które będą miały wpływ na wizerunek gminy i komfort życia mieszkańców. Warto też podkreślić, że niektóre z tych inwestycji – przykładem niechaj będzie Park Dinozaura – są nie tylko świetnym pomysłem na spędzanie wolnego czasu, ale niezbicie świadczą o wyobraźni samorządowców.

Burmistrz Igor Bandrowicz (w środku) wspólnie ze skarbnikiem Jackiem Ryńskim (z lewej) i prezesem firmy TOM-Instal Sp z o.o. Michałem Gałką podpisali umowę na I etap budowy szkoły w Skokowej na prawie 14 mln zł

– Na pewno na zdynamizowanie rozwoju naszej gminy kapitalny wpływ miało wybudowanie trasy szybkiego ruchu S5 – mówi burmistrz Igor Bandrowicz. – Dzięki temu właśnie nastąpił mocny rozwój stref gospodarczych i lokowanie się na nich nowych firm. Chcę również zaznaczyć, iż naszemu samorządowi w ostatnich dwóch latach udało się przygotować i uruchomić kilka istotnych projektów, które łącznie opiewają na ponad 40 mln zł. Flagowym i priorytetowym naszym przedsięwzięciem jest budowa Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej, której wartość wraz z halą sportową wynosi blisko 40 mln zł. Dzisiaj przygotowani jesteśmy do zrealizowania pierwszej części tego zadania, czyli budowy samego budynku szkoły, co pochłonie około 36 mln zł. Pozyskaliśmy na ten cel prawie 20 mln zł, a tę inwestycję zamierzamy przeprowadzić w czterech etapach – stan surowy zamknięty, wykończenie, zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie placówki. Realizujemy także w stolicy naszej gminy, w Prusicach, jedną z największych miejskich inwestycji i jest to park rozrywki, a dokładniej rzecz biorąc Park Dinozaura. Zadanie to będzie kosztować prawie 7 mln zł, lecz otrzymaliśmy na nie dofinansowanie w wysokości 5 mln zł z rządowego programu Polski Ład. Mamy też rozstrzygnięty przetarg wyłaniający wykonawców czterech świetlic w miejscowościach Świerzów, Pietrowice Małe, Pększyn i Chodlewko, a niebawem ruszymy z kolejnymi dwoma infrastrukturalnymi projektami. Jeden dotyczy samego centrum naszego miasta i będzie realizowany w ramach dużego projektu „Prusice na Nowo – AKCJA REWITALIZACJA” i dotyczy zadania „Kolorowe Kamienice”. Chcemy, by prusicki rynek odzyskał dawny blask i mamy na to przedsięwzięcie pozyskane ponad 6 mln zł z Polskiego Ładu, a projekt ten niebawem będziemy realizować wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami kamienic. Kolejnym dużym zadaniem, które zamierzamy przeprowadzić w roku 2023 jest przebudowa, rozbudowa i remont mniejszych dróg gminnych, na które nie byliśmy w stanie pozyskać dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Znaleźliśmy jednak rozwiązanie – uzyskaliśmy pięciomilionową dotację i powołaliśmy spółkę celową Prusickie Drogi do realizacji tej inwestycji. Dzięki temu przebudujemy około 7 km stricte gminnych dróg dojazdowych do posesji mieszkańców. Oddaliśmy też do użytku żłobek, co kosztowało prawie 3 mln zł, a w najbliższych tygodniach oddamy nowe pomieszczenia dla Centrum Usług Społecznych, dawniej GOPS, który zostanie przeniesiony z ul. Powstańców Śląskich na ul. Żmigrodzką. Koszt inwestycji to ponad 700 tys. zł. Realizowane są także zadania mniejsze, z funduszu sołeckiego, jednak bardzo istotne dla społeczności naszych sołectw.

Wprawdzie wybory samorządowe odbędą się dopiero 30 kwietnia roku 2024, lecz znakomita większość prezydentów, burmistrzów i wójtów doskonale wie, czy będą ponownie ubiegać się o stanowiska szefów zarządzających gminami.

– Będę miał zaszczyt ubiegać się o ponowne burmistrzowanie w Prusicach, lecz dzisiaj za wcześnie jest mówić o szczegółach mojego przyszłego programu wyborczego – uśmiecha się burmistrz Igor Bandrowicz. – Doskonale wiem, na czym nam najbardziej zależy, mam też pomysły dotyczące rozwoju gminy i nie dotknie nas stagnacja. W przyszłości będziemy chcieli zgodnie pracować na rzecz ogółu, a priorytetem mojego programu wyborczego będzie przede wszystkim mieszkaniec gminy Prusice oraz dobro i komfort jego życia.

S.G.

Trzeciego października burmistrz Igor Bandrowicz i skarbnik Jacek Ryński podpisali umowę z wykonawcą Parku Dinozaura w Prusicach. Niebawem ruszą prace budowlane przy ul. Młynarskiej, a w niedalekiej przyszłości prusicki Park Dinozaura stanie się terenem rekreacyjnym o unikalnym charakterze i wyposażeniu. Na terenie kompleksu powstaną: główna aleja parkowa, plac zabaw, wodny plac zabaw, siłownia zewnętrzna do street workout, pumptrack, skatepark, boisko do siatkówki plażowej, niski park linowy, toaleta publiczna, punkty czerpania wody, tablice informacyjne, stojaki na rowery, poidełka, leżaki jedno- i dwuosobowe oraz terenowa przebieralnia. Wykonawca, którym jest Grupa POS-BET Sp. z o.o. z Wrocławia, zgodnie z umową ma trzynaście miesięcy na wykonanie prac. Park Dinozaura w Prusicach został dofinansowany w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 410 000 zł. Gmina Prusice wyłoży na tę inwestycję ze swoich środków budżetowych 2 459 381 zł. Łączny koszt zadania opiewa na 6 869 381 zł.