wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Proekologiczne inwestycje za 3 miliardy

– Na Dolnym Śląsku dzięki 3 miliardom złotych wypłaconym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wybudowano ponad 7 tysięcy kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej – powiedział Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW podczas spotkania w jeleniogórskim Ratuszu z okazji jubileuszu 20-lecia Funduszu działającego od 1993 r.

Powstały także nowe kotłownie na biomasę, pompy ciepła i kolektory słoneczne, które przyczyniły się do obniżenia emisji dwutlenku węgla o ponad 160 tysięcy ton. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu wybudowano i zmodernizowano 197 oczyszczalni ścieków o przepustowości ponad 350 tysięcy m sześciennych na dobę. Łączna długość odbudowanych i remontowanych koryt rzek, potoków oraz wałów p. powodziowych wynosi ponad 2,3 tysiące kilometrów.

Ze środków Funduszu najczęściej korzystają dolnośląskie samorządy, ale beneficjentami są również jednostki budżetu państwa, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze. Dzięki prośrodowiskowym inwestycjom Dolnoślązacy żyją w czystszym i zdrowszym środowisku. Fundusz wspierał finansowo setki aktywności w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego Dolnego Śląska dla przyszłych pokoleń. WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansowuje działania kilkunastu ośrodków edukacji ekologicznej, setki kampanii, programów i akcji edukacyjnych oraz wydawanie i prenumeratę czasopism ekologicznych. Wszystko to przekłada się na wzrost świadomości oraz proekologiczne zachowania społeczeństwa Dolnego Śląska.

– Środki finansowe z Unii Europejskiej dały Funduszowi szansę na prowadzenie działań na jeszcze większą skalę – mówi Marek Mielczarek. – WFOŚiGW we Wrocławiu obsługuje projekty dolnośląskich samorządów z Programu Infrastruktura i Środowisko, najważniejszego źródła finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce.

Ponad 5 miliardów euro w ramach POIiŚ przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. Obecnie WFOŚiGW we Wrocławiu obsługuje 13 projektów z zawartymi umowami. Ich łączna wartość to około 630 milionów złotych. W budowie jest 450 kilometrów wodociągów i kanalizacji.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz władz regionu: Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w MŚ; Aleksandra Malarz, dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Aleksander Skorupa, wojewoda dolnośląski; Ewa Mańkowska, wicewojewoda dolnośląski; Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; Jerzy Łużniak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

W uroczystości wziął udział Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu: Marek Mielczarek, prezes zarządu, zastępcy prezesa: Bogumiła Turzańska-Chrobak i Jerzy Ignaszak oraz członkowie Rady Nadzorczej: Magdalena Tarczewska-Szymańska, Waldemar Kulaszka, Piotr Śnigucki, Piotr Błaszków i Jarosław Charłampowicz.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele Funduszy z kraju: Małgorzata Skucha, prezes zarządu NFOŚiGW; Lesław Puczniewski, kierownik Zespołu ds. Współpracy Regionalnej i pierwszy prezes NFOŚiGW; Adam Krzyśków, przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW i prezes zarządu WFOŚiGW w Olsztynie; Mirosław Szemla i Rafał Adamus, zastępcy prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach; Marek Baumgart, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczył także Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry. (IP)