sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prochowice: Zgodna praca rodząca sukcesy

Dziesiątki mniejszych i większych inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w tej kadencji, a do tego mądra, konsekwentna i przede wszystkim zgodna praca, charakteryzują najlepiej samorząd miasta i gminy Prochowice. W latach 2019-2024 wydano na inwestycje 57 050 790 zł, pozyskując 36 014 717 zł łącznego dofinansowania. Trzeba również zaznaczyć, że plany na ten rok i następne lata są nie mniej ambitne, bowiem właśnie ambicja pracujących tutaj ludzi jest również nieodłącznym determinantem rozwoju.

Burmistrz Alicja Sielicka niejednokrotnie podkreśla, że mieszkańcy w jej gminie muszą mieć wszystko co najlepsze, i trzeba przyznać, że wraz ze swoimi współpracownikami i radnymi zrobili dużo, aby tak właśnie się stało.

Blisko 60 mln zł na inwestycje

– Ta kadencja była długa, lecz również dobra dla naszego samorządu, także dlatego, że był czas na zaplanowanie działań, pozyskanie pieniędzy i wykonanie wielu zadań – uśmiecha się burmistrz Alicja Sielicka. – Dużo przedsięwzięć jest zakończonych oraz sporo kontynuowanych. Strategiczne inwestycje podczas tej kadencji pochłonęły niemal 60 mln zł, i choć Prochowice nie są dużą gminą, to jednak z drugiej strony gminą, która potrzebuje dalszych zmian i rozwoju, a nasi mieszkańcy zasługują na to, by mieć wszystko, co im do życia potrzeba. Zatem staraliśmy się, aby w każdej sferze społecznego życia zrobić coś fajnego, co poprawi jakość życia ludzi.

Alicja Sielicka

36 mln zł pozyskanych zewnętrznych funduszy

W Prochowicach obiecanki cacanki nie mają racji bytu.

– Niedawno przeczytałam swoją starą ulotkę wyborczą i z satysfakcją stwierdziłam, że wszystkie obiecane przeze mnie przed wyborami zadania zostały zrealizowane – podkreśla burmistrz Alicja Sielicka. – Poza jednym wyjątkiem – budową kawałka kanalizacji w Golance Dolnej, gdzie wykonaliśmy I i III etap zadania, a teraz przystępujemy do realizacji II etapu i już podpisaliśmy umowę o dofinansowaniu tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Dolnośląskiego. A do tego wprowadziliśmy do budżetu nowe inwestycje, których wcześniej nie planowaliśmy. Nasza gmina jest skanalizowana w 98 proc. i dobrze wykorzystaliśmy swoje szanse, pozyskując na to zewnętrzne fundusze. W sumie w tej kadencji otrzymaliśmy 36 mln zł dotacji, co jest sporym sukcesem naszego samorządu. Niełatwo jest uzyskać tyle zewnętrznych pieniędzy, ale pomogły lata doświadczenia oraz dobry zespół pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.

Rynek żyje na nowo

W Prochowicach w tej kadencji priorytetami infrastrukturalnymi były m.in. zadania drogowe i wodociągowo-kanalizacyjne.

– Zazwyczaj drogi i chodniki są najważniejsze, lecz nie mniej ważną inwestycją jest modernizacja oczyszczalni ścieków – zaznacza burmistrz Alicja Sielicka. – Stara oczyszczalnia ma ponad 30 lat. Zmodernizujemy ją i rozbudujemy oraz wprowadzimy nowe urządzenia i technologie. Zadanie to podzieliliśmy na trzy etapy – teraz realizujemy I etap, a łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie około 18 mln zł. Poza tym zainwestowaliśmy w Rynek Prochowic, jest nowa nawierzchnia i nowa organizacja ruchu. Postanowiliśmy wrócić do historycznej funkcji naszego Rynku, który z założenia jest przecież centralnym placem miejscowości. A u nas w Prochowicach także miejscem na odpoczynek, fontannę, na rekreację i organizację imprez. Mniej jest sklepów, a coraz więcej punktów usługowych, i nasz Rynek zaczyna żyć na nowo, po prostu inaczej.

Rynek żyje na nowo…

Gdzie zgoda, tam zwycięstwo

Dużo można było zdziałać w tej kadencji, także dlatego, że władzom gminy współpracowało się świetnie z radnymi.

– Ta współpraca z radą od wielu już lat zawsze była dobra – ocenia burmistrz Alicja Sielicka. – Działamy w myśl strategii zrównoważonego rozwoju, starając się z radnymi, którzy nie forsują partykularnych interesów, aby nasze działania obejmowały wszystkie obszary gminy – oczywiście miasto i poszczególne sołectwa. Aby wszędzie coś pożytecznego zrobić, co też jest gwarancją zgody między nami.

Przede wszystkim żłobek

W roku 2024 w Prochowicach kontynuowane są wcześniej rozpoczęte zadania, a najważniejsza będzie budowa żłobka dla 72 dzieci.

– Powstanie w Prochowicach duży i piękny żłobek, jest już lokalizacja i niebawem ogłosimy przetarg – wyjaśnia burmistrz Alicja Sielicka. – Ponadto zajmiemy się remontem historycznego budynku mieszczącego kiedyś biura Proskóru, w którym znajdzie się biuro naszej opieki społecznej oraz sala ślubów z zapleczem. Ponadto zakończymy całkowitą kanalizację gminy. Poza tym, jak zawsze będą istotne zadania drogowe, w tym przebudowa – wraz z Powiatem Legnickim – jednego ze skrzyżowań w centrum Prochowic. Kończymy także budowę Centrum Kultury i Sportu w Kwiatkowicach, a w Kawicach zbudowaliśmy szatnię. Ważna będzie również rewitalizacja parku w Rogowie Legnickim, i kończymy remonty obiektów sportowych. W tym roku zaplanowaliśmy na inwestycje 30 mln zł, co stanowi połowę budżetu Miasta i Gminy Prochowice. A przed kwietniowymi wyborami samorządowymi podziękuję mieszkańcom naszej gminy za współpracę w tej kadencji – za ich wsparcie, życzliwość i zrozumienie. Poproszę ich także, aby ponownie mi zaufali, i o ich głosy w wyborach na burmistrza Prochowic – abym mogła dokończyć rozpoczęte inwestycje i zająć się nowymi zadaniami, na które już pozyskaliśmy 22 mln zł.

S.G.