piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prochowice: Nie mamy żadnych kompleksów

W Warszawie 10 maja odbyła się uroczysta gala, na której gminę Prochowice wyróżniono w XIII edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Firmom 2019” – za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych. Prochowice przyjazne są także swoim mieszkańcom, którzy – jak wykazały ostatnie wybory – doceniają pracę miejscowego samorządu.

– Wyróżniono nas głównie za sprawą naszej spółki komunalnej Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – mówi burmistrz Alicja Sielicka – firmy założonej przed sześciu laty.

burmistrz Sielicka
burmistrz Alicja Sielicka

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw komunalnych w Polsce, spośród których wyłoniono 392 dobrze rozwijające się, a prochowicka znalazło się na 50. miejscu w kraju.

– Nasza spółka zajmuje się utrzymaniem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, ale poza tym prowadzi remonty oraz dba i utrzymuje nasz miejski park – wyjaśnia burmistrz Sielicka. – Niemało inwestuje w swój rozwój, w nowy sprzęt i wprowadza nowoczesne rozwiązania. Przekłada się to na jakość świadczonych przez nią usług, a wszystko z myślą o mieszkańcach, bowiem to oni są najważniejsi i dla nich ma być czysta woda. Poza tym gmina planuje modernizację oczyszczalni ścieków, co pochłonie kilkanaście milionów złotych.

W ciągu ostatnich kilku lat w mieście i gminie Prochowice wybudowano 11 sieci kanalizacyjnych, a po wybudowaniu ostatniego odcinka gmina będzie już całkowicie skanalizowana.

– Jesteśmy małym miasteczkiem i gminą, ale nie mamy kompleksów. Na Kongresie Nowoczesnej Gospodarki znaleźliśmy się wśród Lwów Biznesu i sukcesywnie dążymy ku większym i mocniejszym – uśmiecha się burmistrz Alicja Sielicka. – Chcę też podkreślić, że jesteśmy otwarci na nowych inwestorów, dysponujemy pakietem różnych ulg – także podatkowych – i mamy swoje tereny inwestycyjne.

W poprzednich latach gmina realizowała niemało mniejszych projektów, a teraz przyszła kolej na większe przedsięwzięcia. Prochowice świetnie wykorzystały szanse związane ze skutecznym pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych. Dzięki temu, przy 90-procentowym dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, powstanie 14 mieszkań komunalnych, które zostaną oddane do użytku z końcem tego roku.

– Na to bardzo czekali mieszkańcy i pierwszy raz w historii naszego samorządu powstaną nowe, piękne, o wysokim standardzie mieszkania, z zagospodarowanym wokół terenem i parkingiem – podkreśla pani burmistrz.

Budowany jest także ciąg pieszy z parkingami, prowadzący od prochowickiego Rynku na zamek i do parku. Samorząd pozyskał niemałe kwoty na remont świetlicy oraz na zadania drogowe, i to z różnych funduszy. Prochowice wraz z gminą Ścinawa złożyły w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej duży projekt dotyczący wymiany kotłów grzewczych i pieców.

– Ponadto złożyliśmy projekt na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i po pierwszej analizie jesteśmy na pierwszym miejscu na liście krajowej – dodaje burmistrz Alicja Sielicka. – A w przyszłych latach dalej będziemy inwestować w drogi i chodniki, poprawiać estetykę gminy i zmodernizujemy oczyszczalnię. Poprzeczka wędruje coraz wyżej, może zajmiemy się wzbogaceniem naszej bazy sportowo-rekreacyjnej i chcę podkreślić, iż znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu samorządów przyjaznych klubom sportowym. A wspólnie ze Ścinawą zrobimy fajną ścieżkę rowerową. Zatem działań będzie niemało, w zależności od pozyskania zewnętrznych środków finansowych, które w naszym przypadku są decydujące.

W najbliższym czasie w Prochowicach realizowane będą trzy duże inwestycje – rewitalizacja Rynku, budowa ronda i przebudowa ul. Kościuszki. A jeszcze w tym roku zostanie przebudowana ul. Pocztowa.

– Cieszę się także z tego, że po ośmiu latach spełniły się moje marzenia i powstaje 14 km wałów przeciwpowodziowych. Nasza gmina niebawem będzie bezpieczniejsza – podkreśla burmistrz Alicja Sielicka.

HS