piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prochowice: Jak coś robić, to dobrze

Dla samorządu w Prochowicach rok 2017 był okresem wytężonej pracy i wielu sukcesów. Zrealizowano wiele inwestycji, a w jednym z prestiżowych rankingów wyróżniono Prochowice zaszczytnym tytułem „Wzorowa Gmina”.

Kapituła rankingu doceniła w Prochowicach przede wszystkim infrastrukturę – m.in. drogi, chodniki, sieć kanalizacyjną – czyli wszystko to, co ułatwia życie mieszkańcom gminy, a ponadto poziom bezpieczeństwa życia oraz bogactwo działalności kulturalnej. – Jury uznało, że jesteśmy gminą, która w ostatnich latach bardzo wzbogaciła swą infrastrukturę i znacznie poprawiła jakość życia mieszkańców – mówi burmistrz Prochowic Alicja Sielicka. – W tym roku udało nam się wyremontować najważniejszą drogę w mieście, dojazdową od strony Legnicy, remont objął wszystkie sieci, nawierzchnie, chodniki i jest stylizowany na pierwotne rozwiązania, stąd kostka brukowa i granity. Ponadto wykonaliśmy ładną drogę z chodnikami w Kawicach, dwie drogi prowadzące do pól oraz kilometr chodnika ze starostwem powiatowym, zamykając 2,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy wykonany w roku ubiegłym.

Wyremontowano też budynek szkoły podstawowej w Prochowicach. – Standard szkolnych sanitariatów jest teraz wysoki, bowiem wszystko staramy się robić dobrze – ocenia burmistrz Sielicka. – Nas nie stać na bylejakość! Chcę dodać, iż kupiliśmy duży wóz strażacki dla OSP w Prochowicach, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i pomaga przy wielu dramatycznych zdarzeniach. Wyremontowaliśmy remizę – a przed pięciu laty kupiliśmy średni wóz i nasza jednostka OSP jest naprawdę dobrze wyposażona.

Corocznie organizowanych jest wiele, także cyklicznych, imprez kulturalnych – Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tańca, Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny, w tym roku nowe przedsięwzięcie – Dolnośląska Rewia Akordeonowa, a także Biesiada nad Kaczawą – dwudniowe Dni Prochowic.

– Są też działania mniej spektakularne, m.in. Mikołajki i Dzień Kobiet – dodaje Jolanta Palińska, dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach. – Staramy się pracować wszechstronnie w mieście, ale również w naszych sołectwach, w których mamy nieźle wyposażone i wyremontowane – poza jedną – świetlice.

W Prochowicach w ubiegłym roku zrewitalizowano piękny, pięciohektarowy miejski park. – Zapraszam do przyzamkowego parku w naszym mieście – uśmiecha się burmistrz Sielicka. – Średniowieczny zamek jest także sukcesywnie remontowany i staje się unikatowym obiektem, a park położony nad Młynówką jest świetnym miejscem do relaksu.

W przyszłym roku gmina Prochowice wyda 9 mln zł na inwestycje – m.in. na kanalizację, utworzenie 14 mieszkań komunalnych, drogi, parking przy kościele św. Andrzeja, świetlicę wiejską, przyszkolne boisko wielofunkcyjne oraz fundusz sołecki. A na początku grudnia powstała nowa galeria – „Stara Garbarnia”. Gmina Prochowice z dnia na dzień się zmienia, jest coraz bardziej zadbana, gospodarniejsza i przyjaźniejsza ludziom, którzy ją właśnie wybrali na swoje miejsce do życia.

S.G.


 

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia

i pełnego zdrowia i sukcesów Nowego, 2018 Roku

Mieszkańcom gminy Prochowice

i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

burmistrz Alicja Sielicka

i przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Maria Maćkowiak