poniedziałek, 30 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Poznaj sieć najciekawszych wsi

Współczesna wieś dynamicznie się zmienia. Niestety, w wielu regionach naszego kraju wciąż funkcjonuje przekonanie, że jest ona miejscem nieatrakcyjnym, nudnym i niewiążącym się z rozwojem zawodowym czy z możliwością zarobku. Jednym ze sztandarowych celów Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) jest zmiana takiego postrzegania obszarów wiejskich.

Członkowie PSORW postawili sobie za cel stworzenie platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości, w szczególności w sferach tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także wsparcia oddolnej aktywności mieszkańców wsi.

W stowarzyszeniu PSORW aktywnie działa 27 gmin z całej Polski. Wspólnie realizujemy wiele wartościowych inicjatyw, odwiedzamy się i wspieramy swoje działania. Naszym sztandarowym projektem jest Sieć Najciekawszych Wsi (SNW) – markowy produkt turystyczny i sposób na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców.

W 2018 roku stowarzyszenie PSORW zrealizowało wyjątkowy projekt na rzecz wsparcia SNW. Operacja pn. „Pomysł na wieś – Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie wiedzy przedstawicieli 23 miejscowości objętych Strategią SNW w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW. Na przełomie sierpnia i września 2018 roku sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi wzięli udział w innowacyjnych szkoleniach z zakresu wdrażania marki SNW.

Każde szkolenie obejmowało część wprowadzającą do strategii i do procedur SNW oraz część kreacyjną, poświęconą tworzeniu ofert w ramach Sieci. Zespołowa praca służyła zarówno wykreowaniu nowatorskich rozwiązań, jak i podniesieniu kompetencji uczestników i zwiększeniu ich zaangażowania w działania Sieci. Bliźniacze szkolenia odbyły się w sierpniu w Mościsku oraz we wrześniu w Cekcynie.

Teraz kilkuletni proces tworzenia SNW wkracza w finalną fazę. Przedsięwzięcia wspierające ten proces spowodowały, że pierwsza pula miejscowości osiągnęła stan umożliwiający im ubieganie się o certyfikację. Będzie to oznaczało formalne uczestnictwo w Sieci.

Prace po stronie wsi-kandydatów mają zostać zakończone na przełomie czerwca i lipca 2019 roku, tak aby komisja certyfikacyjna mogła dokonać potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w Sieci w lipcu lub sierpniu. Wręczenie certyfikatów zaplanowano na 30 września 2019 roku. Tego dnia w Istebnej odbędzie się uroczysta konferencja inaugurująca funkcjonowanie SNW.

Stowarzyszenie PSORW chce, aby Sieć Najciekawszych Wsi była produktem otwartym na nowych członków. W jej szeregi przyjmiemy wsie z potencjałem turystycznym – mające odpowiednie walory, a przede wszystkim zasób przestrzennej atrakcyjności wyrażający się pozytywnym wizerunkiem miejscowości. Wartość podnoszą też zabytki, zachowana dawna zabudowa zagrodowa czy specyficzny budulec i detal architektoniczny. Ważne są także na przykład typy zieleni wewnątrz miejscowości oraz powiązania wnętrz wsi z otaczającym krajobrazem. Warunkiem jest jednak, aby zasoby materialne wsi (jakość wiejskiej przestrzeni oraz infrastruktura pobytu i udostępnienia walorów) zdecydowanie przewyższały krajową przeciętność.

Masz pytania dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia PSORW oraz Sieci Najciekawszych Wsi? Skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. SNW Moniką Buk – tel. 77 407 68 14, a także z sekretariatem PSORW: Marią Tyszer – tel. 74 832 56 81 i Kamilą Kossowską – tel. 74 832 56 82; e-mail: sekretariat@psorw.pl.