niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Powrót do Krzyżowej

25 lat od słynnego Znaku Pokoju, który podczas Mszy Św. Pojednania przekazali sobie ówczesny premier RP Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl, Krzyżowa znowu znalazła się w czołówkach serwisów informacyjnych Europy i świata. Ćwierć wieku od tych wydarzeń, w tym samym miejscu spotkały się premier RP Ewa Kopacz i kanclerz Niemiec Angela Merkel.

– Dziś w Krzyżowej spotykamy się jako sąsiedzi, partnerzy a przede wszystkim jako przyjaciele. Tamto spotkanie stało się otwarciem nowego rozdziału w relacjach pomiędzy naszymi krajami. Politycy Republiki Federalnej Niemiec na czele z kanclerzem Helmutem Kohlem zrozumieli, że w interesie Niemiec i Europy jest stabilna gospodarczo i politycznie Polska, w pełni włączona w instytucje europejskie i atlantyckie. Pojednanie jest owocem odwagi i długiej żmudnej pracy. Osiągnęliśmy wiele, lecz nie zwalnia nas to z obowiązku przekazywania rzetelnej wiedzy. Wiedzy historycznej przed wszystkim młodemu pokoleniu, zarówno Polaków jak i Niemców – mówiła polska premier Ewa Kopacz, mając na uwadze rolę jaką w tym pojednaniu odgrywa Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

– Atmosfera 12 listopada 1989 r. była bardzo napięta. Trzy dni przed Mszą Św. Pojednania w Krzyżowej, runął Mur Berliński. Trzykrotnie sugerowano mi, aby w liturgii mszy świętej został pominięty ZNAK POKOJU, twierdząc, że Niemcom wcale nie zależy na pojednaniu. Ja sugerowałem, że jedynie Stolica Apostolska może udzielić w tej kwestii dyspensy – mówił arcybiskup Alfons Nossol w swoich wspomnieniach.

Kanclerz Niemiec, zwróciła uwagę że Krzyżowa oznacza pojednanie, zrozumienie oraz partnerstwo. Jesienią 1989 roku w byłej NRD dążenie wolności było coraz mocniejsze. Przypominaliśmy, że to dążenie do wolności spowodowało, że 9 listopada 1989 roku mur berliński runął. 25 lat po mszy pojednania udało nam się wiele osiągnąć, o czym Polacy i Niemcy mogli tylko pomarzyć. Niemcy są zjednoczone, jesteśmy wolni, żyjemy w pokoju z naszymi sąsiadami; Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO (…) Polska i Niemcy opowiadają się za bezpieczeństwem i wolnością. To jest ważne i widać to szczególnie teraz, wobec kryzysu na Ukrainie Pragnę podkreślić w tym miejscu, że my Niemcy jesteśmy świadomi szczególnych obaw Polaków na tle trudnej historii waszego kraju – mówiła Angela Merkel, kanclerz Niemiec.

Podczas wizyty w Krzyżowej o polsko – niemieckich stosunkach i trudnej drodze ku pojednaniu mówił również Władysław Bartoszewski, więzień Auschwitz i pełnomocnik premier ds. dialogu międzynarodowego.

– W skali porównawczej,w Europie i świecie, ostatnich dziesiątków lat ten fenomen polsko-niemieckiego przezwyciężenia przeszłości i znalezienia wspólnej drogi ku przyszłości można uznać za cud pojednania – mówił Władysław Bartoszewski.

W 25. rocznicę historycznej Mszy Św. Pojednania, premier Ewa Kopacz i kanclerz Angela Merkel otworzyły w Krzyżowej wystawę „Odwaga i Pojednanie”. Ekspozycja opowiada o trudnej przeszłości, historii ale i drodze ku pojednaniu. Zwiedzający poruszają się wzdłuż labiryntu, a na wystawę wybrano najważniejsze wydarzenia od 1 września 1939 r. do 12 listopada 1989 r.

Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, we współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w całości została poświęconą niełatwej drodze Polaków i Niemców do pojednania i partnerstwa w Europie.

– Wystawa ta ma nie tylko upamiętniać kolejne wydarzenia i etapy historycznych przemian, ale przede wszystkim w nowoczesnej, atrakcyjnej edukacyjnie formie, zachęcić młodych ludzi do rozmowy o swojej własnej i o wspólnej historii- dodaje dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

***

12 listopada 1989 roku Krzyżowa na Dolnym Śląsku stała się miejscem historycznego wydarzenia – Mszy Pojednania – pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Alfonsa Nossola z udziałem premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Tadeusza Mazowieckiego oraz kanclerza Republiki Federalnej Niemiec – Helmuta Kohla.

Gospodarzem tego historycznego wydarzenia sprzed 25 laty był ówczesny Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Grodziszczu Ks. Prałat Bolesław Kałuża, a uroczystościom przewodniczył bp opolski Alfons Nossol. Symboliczny Znak Pokoju, który przekazali sobie szefowie obu rządów miał decydujący wpływ na proces zbliżenia dwóch europejskich narodów: polskiego i niemieckiego. Od tego momentu Krzyżowa jest miejscem pojednania i dialogu, budowania tożsamości europejskiej Polaków i Niemców, kształtowania poczucia współodpowiedzialności za przyszłość Europy.

Obecnie Krzyżowa to miejsce spotkań i dialogu. Pracuje na rzecz porozumienia europejskiego i wzajemnego poszanowania narodów, społeczności i jednostek. Swoim doświadczeniem służy budowie społeczności obywatelskiej w Europie.