sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Powiat Wrocławski stawia na edukację

Władze Powiatu Wrocławskiego w swoich ostatnich projektach edukacyjnych obalają wiele mitów związanych z edukacją. Wbrew powszechnemu stereotypowi, nauka nie musi odbywać się w szkołach, a – na przykład – w urokliwym otoczeniu Zalewu Mietkowskiego i tajemniczej góry Ślęży.

Przykład? Warsztaty ekologiczne organizowane na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie (OSWiRPW). Aby zgłębić tajniki prawa, wcale nie trzeba studiować na uniwersytecie, ale na przykład skorzystać z lekcji prawa organizowanych w szkołach na terenie powiatu wrocławskiego. Z kolei aby ustrzec się przed nieuczciwymi praktykami firm, warto skorzystać ze spotkań organizowanych w siedzibie wrocławskiego starostwa z udziałem Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W samym tylko 2016 roku z wymienionych projektów skorzysta kilka tysięcy osób! To duży sukces, zważywszy, że dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi partnerami, ich realizacja odbywa się przy niskich nakładach budżetowych.

Czym skorupka za młodu…

Sztandarowym produktem edukacyjnym Powiatu Wrocławskiego są projekty realizowane od pięciu lat wspólnie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. Są wśród nich warsztaty ekologiczne w (OSWiRPW) w Borzygniewie, w których do końca roku weźmie udział 1000 uczniów oraz konkurs ekologiczny „Przyroda wokół nas”, w którym w tym roku uczestniczyło 1146 uczniów piątych klas szkół podstawowych z terenu powiatu. Do tego dochodzą jeszcze tygodniowe warsztaty ekologiczne w Myśliborzu dla zwycięzców wspomnianego konkursu.

– Podczas warsztatów ekologicznych staramy się w atrakcyjny sposób przekazywać naszym uczniom praktyczną wiedzę na temat świata fauny i flory, pracując na tzw. żywym materiale. Nasze dzieci, obserwując lokalną przyrodę, uczą się rozpoznawania śladów ptaków na piasku, śledzą cykl rozwoju życia motyli, czy na przykład uczą się rozpoznawania czystości wody. Tak przeprowadzone warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli – mówi starosta Roman Potocki.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się także lekcje prawa organizowane przez Powiat Wrocławski w wybranych szkołach z terenu powiatu. W trakcie lekcji młodzież poznaje specyfikę zawodu prawnika, nabywa wiedzę z zakresu praw i obowiązków obywatelskich oraz zapoznaje się z możliwościami dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. – Poprzez tego rodzaju działania staramy się zwiększyć świadomość prawną młodych mieszkańców naszego powiatu – podkreśla starosta Roman Potocki.

Edukacja poprzez liderów

Podobny cel towarzyszy również organizacji cyklu spotkań realizowanych w ramach projektu pn. „Nieodpłatna pomoc i edukacja prawna w powiecie” w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Podczas spotkań sołtysi zgłębiają m.in. tematykę praw i obowiązków konsumentów, rejestracji organizacji pozarządowych, a także dowiadują się o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Pierwszy cykl spotkań rozpoczął się w kwietniu i potrwa do czerwca br.

– Bardzo liczymy na aktywny udział naszych sołtysów w spotkaniach – mówi starosta Roman Potocki, jednocześnie pomysłodawca projektu. – Chcielibyśmy, aby za ich pośrednictwem wiedza i informacje zdobyte podczas spotkań dotarły do szerokiego grona mieszkańców powiatu, przyczyniając się tym samym do rozwoju edukacji prawnej na naszym obszarze. Warto podkreślić także, że nasze działania w tym zakresie wpisują się w jeden ze strategicznych celów samorządu Powiatu Wrocławskiego, jakim jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego – dodaje starosta.

 

www.powiatwroclawski.pl