wtorek, 5 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Powiat wrocławski: na drodze do sukcesu

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Samorządu Terytorialnego. To dobra okazja do dokonania bilansu 25 lat funkcjonowania samorządów w Polsce. Zapraszamy do rozmowy z Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego.

Panie starosto, jako wieloletni radny powiatu wrocławskiego, a wcześniej wicewójt gminy Czernica, miał pan okazję uczestniczyć bezpośrednio w procesie przemian związanych z wprowadzeniem reform samorządowych w Polsce. Jaką drogę pokonaliśmy przez te ostatnie 25 lat?

– Nie była to łatwa droga. Dwadzieścia pięć lat temu musieliśmy zbudować nowy, oddolny model zarządzania, ucząc się samorządności od podstaw. Polska potrzebowała nowego otwarcia, starając się nadrobić dystans cywilizacyjny w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów. Podjęliśmy wyzwanie i dzięki ciężkiej pracy osiągnęliśmy sukces. Nie musimy już mieć kompleksów „biednego sąsiada zza wschodniej granicy”.

Dynamiczny rozwój, jaki dokonał się w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, jest szczególnie widoczny na przykładzie powiatu wrocławskiego. Wystarczy spojrzeć na statystyki…

– Rzeczywiście, dynamika zmian, jakie dokonały się w powiecie w tym czasie, jest naprawdę imponująca, zwłaszcza w obszarze społecznym i gospodarczym. W 1999 roku zaczynaliśmy naszą samorządową misję z bezrobociem na poziomie kilkunastu procent, obecnie wskaźnik ten wynosi zaledwie 4,2 procent. Liczba podmiotów gospodarczych w tym czasie wzrosła dwukrotnie i obecnie wynosi ponad 15 tysięcy. Takie statystyki świadczą o bardzo dynamicznym rozwoju gospodarczym powiatu wrocławskiego.

Co wpłynęło na tak spektakularny sukces gospodarczy?

– Złożyło się na to wiele czynników. Jednym z nich jest oczywiście atrakcyjne położenie w aglomeracji wrocławskiej, dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry i wreszcie – skuteczna polityka proinwestycyjna samorządów. W naszym powiecie nigdy nie brakowało mądrych włodarzy, którzy z odwagą i determinacją zabiegali o inwestorów. Dziś staramy się kontynuować ich dzieło, dbając o pozytywny klimat i zapewniając odpowiednie warunki do rozwoju gospodarczego w naszym powiecie.

Powiat wrocławski przyciąga nie tylko inwestorów, ale również nowych mieszkańców…

– Rzeczywiście, od lat notujemy stały wzrost liczby mieszkańców, plasując się pod tym względem w ścisłej czołówce krajowej. W 1999 roku powiat liczył około 94 tysięcy mieszkańców, obecnie przekraczamy już próg 127 tysięcy i z prognoz wynika, że w kolejnych latach ten wzrostowy trend będzie się dalej w powiecie utrzymywać.

Wygląda na to, że powiat wrocławski jest powiatem sukcesu…

– Nasi niemieccy partnerzy z powiatu Borken nazwali go nawet powiatem zwycięskim, zazdroszcząc nam zwłaszcza tak niskiej stopy bezrobocia. Ja wolę jednak unikać takich określeń. W powiecie jest jeszcze wiele do zrobienia. Rozwój zawsze generuje nowe potrzeby i nowe wyzwania. Jeżeli wspólnie z zarządem i radą powiatu im sprostamy – za trzy lata będziemy mogli mówić o wspólnym, zasłużonym sukcesie.