niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Poszukiwanie najlepszych dróg

Konferencja „Future of Smart Cities 2016” odbędzie się w Łodzi 26 października 2016 roku, w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Narutowicza 34. Wydarzenie to poświęcone będzie zagadnieniom mającym pomóc samorządom wdrożyć wspólne podejście do kształtowania inteligentnego miasta.

Inteligentne miasta to takie, w których dąży się do oszczędności zasobów finansowych, czasowych oraz energetycznych. Podczas konferencji będzie mowa o wpływie samorządu na miejską jakość: transport, gospodarkę, rynek pracy, kulturę, komunikację, warunki środowiskowe itp.

Projekt współtworzony jest przez Radę Programową, działającą pod przewodnictwem m.in.: mec. Jarosława Chałasa – partnera zarządzającego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Witolda Stępnia – marszałka województwa łódzkiego, prof. Jolanty Rudzkiej-Habisiak – rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Przemysława Andrzejaka – prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Bożeny Ziemniewicz – wiceprezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele zarządów największych spółek, reprezentanci administracji centralnej, reprezentanci środowiska naukowego oraz eksperci z zakresu Smart City.

W programie konferencji przewidziane są między innymi inspirujące panele dyskusyjne stanowiące platformę wymiany pomysłów, motywujące przedstawicieli samorządów oraz biznesu do podejmowania odważnych oraz niestandardowych działań zmieniających nasze życie w miastach. Odbędą się także eksperckie bloki tematyczne poświęcone transportowi i komunikacji, gospodarce, jakości życia i pracy w mieście, zdrowiu, inteligentnym sieciom, partnerstwu publiczno-prywatnemu.

Jeżeli przyjrzymy się szczegółom planowanych dyskusji, to na pewno nie zabraknie wśród nich takich tematów jak wpływ nowych technologii na poszczególne obszary gospodarki, ich znaczenie dla sektora usług publicznych oraz system społeczny. Zapewne ważnym problemem będzie to, co czeka nas w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, wzmacnianie kompetencji cyfrowych Polaków oraz poprawa jakości usług publicznych opartych o ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne).

Uczestnicy konferencji „Future of Smart Cities 2016” na pewno będą starali się odpowiedzieć chociażby na takie pytania: Jak wprowadzać zmiany – od razu, globalnie, inwestując na wielu obszarach jednocześnie, czy stopniowo, przechodząc krok po kroku od jednej inwestycji do kolejnej? Jak wybrać najlepszego wykonawcę, który zrealizuje inwestycję w terminie, zapewniając najwyższą jakość jej efektów? Jak zapobiec zjawisku rozlewania się miast? Jak zwiększyć solidarność dużych i małych ośrodków miejskich?

W ramach paneli i eksperckich dyskusji ich uczestnicy postarają się znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla racjonalnego wykorzystania środków unijnych, chociażby w zakresie, który – wspierając na przykład lokalną i regionalną infrastrukturę drogową – wspomógłby rozwój gospodarczy całego kraju. Ważną sprawą są też na pewno wyzwania stojące przed obszarami miejskimi w zakresie zrównoważonego rozwoju: pogodzenie rozwoju gospodarczego miast i dostępu do nich a poprawa poziomu życia i ochrona środowiska.

Zresztą pytań i problemów, z którymi borykają się samorządowcy różnych szczebli, jest dużo więcej. Zapewne łódzkie spotkanie nie rozwiąże ich wszystkich , ale poszukiwanie tych najlepszych dróg to przecież coś, z czego każdy rozsądny powinien skorzystać.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.nowoczesne.miasta.pl.

(mmm)

 

Future of Smart Cities Conference 2016” to wydarzenie, które zaprezentuje najnowsze technologie, rozwiązania oraz sprawdzone strategie rządowe niezbędne do zbudowania miast przyjaznych mieszkańcom.

Inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. zdrowotne i edukacyjne, tworzenie (rozwój) przestrzeni publicznej łączącej rekreację z upowszechnieniem innowacyjnych technologii i edukacją, innowacyjne technologie oświetleniowe w urzeczywistnianiu idei inteligentnych miast czy problematyka zastosowań geoinformacji w realizacji zadań gmin – to tylko niektóre z bardzo licznych tematów zawartych w programie łódzkiego spotkania.

Program obejmuje zagadnienia mające pomóc samorządom wdrożyć wspólne podejście do kształtowania inteligentnego miasta (wpływ samorządu na miejską jakość: transport, innowacje, gospodarka, rynek pracy, kultura, komunikacja, warunki środowiskowe itp.).