niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Postawić na nowoczesność

Władze powiatu trzebnickiego stawiają na nowoczesność. Służba zdrowia, oświata, sport, drogi – to najważniejsze punkty rozwoju. I dzięki nim mieszkańcom żyje się tu coraz lepiej.

Na początku 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Oddział został rozbudowany i doposażony w sprzęt ratujący życie, na które powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 4 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to kwota 4 mln 661 tys. zł. W ramach modernizacji szpitala została też otwarta i doposażona w nowoczesny sprzęt sala operacyjna do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki. Koszty zakupionego sprzętu to 1 mln 170 tys. zł, w tym dotacja z rezerwy budżetu państwa 936 tys. zł. Od trzydziestu lat trzebnicki zespół pełni ostry dyżur replantacyjny dla całego kraju, przyszywając rocznie około 50-60 kończyn; łącznie w latach 1971-2010 wykonano ponad 1500 takich operacji. Szpital jest w kraju jedynym ośrodkiem, w którym wdrożona jest procedura przeszczepiania ręki od dawcy zmarłego i m.in. dlatego zmodernizowanie szpitala było priorytetem dla samorządu.

W sierpniu 2013 roku powiat trzebnicki współorganizował Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Przeszczepów Ręki i Tkanek Złożonych. Patronat honorowy nad kongresem objął prezydent Bronisław Komorowski, w komitecie honorowym znaleźli się m.in. starosta trzebnicki Robert Adach oraz dyrektor Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej Edward Puchała. Kongres, na który zjechała czołówka transplantologów z całego świata, udało się zorganizować po wielu latach pracy całego zespołu, z prof. Jerzym Jabłeckim na czele – prezesem Fundacji Rozwoju Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ręki i Chirurgii Transplantacyjnej z Trzebnicy.

Władze powiatu doceniają także znaczenie sportu i rekreacji. Największą sportową inwestycją w minionym roku była budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska „orlik” z trawy syntetycznej w Żmigrodzie, na co powiat trzebnicki uzyskał dofinansowanie w kwocie 385 tys. zł brutto z Ministerstwa Sportu i Turystyki; koszt inwestycji to około 900 tys. zł. Z nowych obiektów sportowych korzysta młodzież szkolna oraz bezpłatnie mieszkańcy Żmigrodu.

W ostatnich latach dzięki powiatowi powstały także: boisko wielofunkcyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Trzebnicy, hale sportowe przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy, przy PZS nr 2 w Trzebnicy i przy PZS w Obornikach Śląskich oraz boisko przy PZS 2 w Trzebnicy. Zmodernizowano też boisko przy PZS im. Jana Pawła II w Żmigrodzie oraz „orlika” w Skokowej.

Obecnie najważniejszym projektem realizowanym przez powiat trzebnicki są „Powiatowe Drogi Rozwoju”. Jest to projekt długofalowy, którego realizacja rozpoczęła się w 2013 roku. Celem projektu jest systematyczna i rzeczywista poprawa stanu i jakości dróg powiatowych. Dzięki zmodernizowanej sieci dróg usprawniona zostanie logistyka i transport przez teren powiatu, co powinno zdecydowanie zwiększyć możliwości rozwoju regionu i przyciągnąć nowych inwestorów. Planowana wartość projektu to około 98 mln zł. W ramach tego zadania zmodernizowano już m.in. odcinki dróg powiatowych Pększyn – Piotrkowice, Przedkowice – Dobrosławice, Marcinowo – Rzepotowice, Ujeździec Mały – Ujeździec Wielki, Wielka Lipa – Osola oraz drogi powiatowe w Kuraszkowie, Gatce i Barkowie. Na niektórych odcinkach prace potrwają do połowy 2014 roku.

Od listopada ubiegłego roku realizowany jest także największy w historii powiatu projekt dla kadry oświatowej – 37 szkół i przedszkoli zostało objętych wsparciem i rozpoczęło doskonalenie nauczycieli. Projekt „Nauczyciel na 6 – wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu powiatu trzebnickiego” jest finansowany w 100 proc. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego wartość to prawie 800 tys. zł. W ramach projektu starosta trzebnicki Robert Adach bezpłatnie przekazał do szkół m.in. 27 laptopów z oprogramowaniem, aby umożliwić nauczycielom zawiązanie sieci wymiany doświadczeń.

Problemy, na jakie postawiły władze powiatu trzebnickiego, to najżywotniejsze sprawy tego rejonu. Od kilku lat rozwiązywane są sprawnie i konsekwentnie. Po prostu – nowocześnie.