piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pomysł na kulturę i turystykę

Samorząd województwa dolnośląskiego wprowadza zmiany w procedurach aplikowania organizacji pozarządowych o dotacje urzędu marszałkowskiego, dzięki którym łatwiej będzie ubiegać się o wsparcie finansowe. Zaprezentowano także założenia dwóch właśnie ogłoszonych konkursów na działania kulturalne i turystyczne, które odbywają się na nowych zasadach.

W listopadzie Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o uproszczeniu procedur poprzez zastosowanie generatora wniosków we wszystkich konkursach urzędu marszałkowskiego adresowanych do organizacji pozarządowych. Generator jest stosowany w urzędzie już od lat, jednak do tej pory nie było obowiązku jego stosowania. Teraz w każdym konkursie urzędu będzie możliwość złożenia wniosku przez generator. Generator dostępny jest pod adresem: dolnoslaskie.engo.org.pl, a złożenie wniosku wymaga założenia przez organizację konta i podania danych rejestrowych.

W wybranych konkursach, szczególnie tych dla organizacji pozarządowych ze środowisk, które do tej pory nie korzystały z generatora, dodatkowa, papierowa forma składania wniosków jest nadal dopuszczalna. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił właśnie dwa konkursy na projekty kulturalne i turystyczne, organizowane już na nowych zasadach. Nabór w obu konkursach trwa do 15 grudnia i jest prowadzony wyłącznie elektronicznie w generatorze wniosków. W obu konkursach nie ma limitu wartości zadania, wymagany jest wkład własny na poziomie 10 proc. całkowitej wartości zadania, w który wliczają się również świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, a jedna organizacja może złożyć po jednej ofercie na każde zadanie. Na najnowsze konkursy związane z turystyką i kulturą przeznaczono 5,8 mln zł.

(umwd)