sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pomoc dla zabytków

Czwarta edycja Targów Dziedzictwo odbędzie się od 5 do 7 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

Targi Dziedzictwo to najważniejsze w kraju wydarzenie dla konserwatorów zabytków. Wśród paneli merytorycznych przewidziane są prelekcje na temat specjalistycznych aspektów sztuki konserwatorskiej. 5 października Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków będzie gospodarzem panelu pt. „Zabytek ruchomy w przestrzeni miejskiej”, podczas którego omówione zostaną prace nad odtworzeniem historycznego oświetlenia warszawskich ulic. Tego samego dnia dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach poprowadzi wykład pt. „Ochrona i konserwacja zabytków techniki – potrzeba naszych czasów”, a przedstawiciele Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów będą organizatorami seminarium pt. „Wybrane narzędzia skutecznej walki z przestępczością wobec dóbr kultury”. Z kolei 6 października konserwatorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który omówi innowacyjne techniki i technologie w zabytkowej przestrzeni.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Funduszy Europejskich można uzyskać środki na prace konserwatorskie dotyczące zabytków będących dziedzictwem kulturowym o ponadregionalnym znaczeniu. Warto pamiętać, że o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz publiczne uczelnie wyższe inne niż artystyczne. Przez wszystkie targowe dni będzie można skorzystać z konsultacji przedstawicieli Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(ppp)