czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pomoc dla jezior

Samorząd województwa wielkopolskiego włączył się w ratowanie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego i odbudowy zasobów wodnych we wschodniej Wielkopolsce.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat z Jeziora Wilczyńskiego ubyła połowa stanu wody, poziom lustra wody znacznie obniżył się również w Jeziorze Kownackim czy Budzisławskim. To efekt nie tylko suszy, ale również działania odkrywek, uruchomionych przez kopalnię Konin. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wsparciu zadania polegającego na zwiększeniu retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty. Jest to część projektu, którego celem jest m.in. odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze wschodniej Wielkopolski

– Jednym ze środowiskowych wyzwań na najbliższe lata będzie konieczność przywrócenia zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego i na obszarach przyległych oraz poprawa stosunków hydrologicznych w tym rejonie. Ważne jest również właściwe wykorzystanie zbiorników pokopalnianych do prowadzenia gospodarki retencyjnej i przeciwpowodziowej. Takie działania są niezbędne dla poprawy warunków środowiskowych, a także zrównoważonego rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej – tłumaczy Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Podjęte działania przyczynią się do szybszej odbudowy stosunków wodnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Chodzi w nich m.in. o skierowanie wód możliwych do wykorzystania z rzeki Warty do zbiorników poodkrywkowych, aby przyspieszyć odbudowę poziomów wodonośnych i podniesienie poziomów zwierciadeł wód w jeziorach.

(sww)