poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pomiędzy nauką a biznesem

Politycy, urzędnicy, naukowcy i przedsiębiorcy wzięli udział w uroczystości oficjalnego otwarcia parku technologicznego z inkubatorem przedsiębiorczości i technologicznym we Wrocławiu. Nowo otwarta instytucja ma pomagać przedsiębiorcom w kontakcie z nauką i pośredniczyć w komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażana innowacyjnych rozwiązań i technologii w przedsiębiorstwach.

Spotkanie otworzył gospodarz DPIN – prezes zarządu, Edward Chlebus, który opowiedział o dotychczasowej działalności parku, podkreślając rolę realizowanych tu 17 projektów współfinansowanych z środków unijnych oraz opowiedział o planach. – Odpowiadając na pytanie czym DPIN chce się zajmować, odpowiadam: wszystkim. Nasz park ma być platformą organizacyjną i technologiczną, która umożliwi przedsiębiorcom i naukowcom realizację ich celów. Naszym zaś celem jest „przewodzenie w technologii” czyli poszukiwanie nowych rozwiązań i ich implementacja w przedsiębiorstwach, w pierwszej kolejności lokalnie, aby na późniejszym etapie działać w środowisku międzynarodowym.

Gościem specjalnym uroczystości była podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ewa Wendel oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jacek Guliński. Minister Wendel mówiła przede wszystkim o nowej perspektywie finansowania projektów unijnych w ramach programu operacyjnego Horizon 2020, podkreślając rolę parków technologicznych w inwestowaniu ogromnych środków unijnych. – Takie miejsca jak Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, który stawia sobie za zadanie pośredniczenie pomiędzy przemysłem a nauką, idealnie wpisuje się w cele nowej perspektywy finansowej, zwłaszcza programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym pieniądze dedykowane są na cały proces związany z komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, bez względu na etap tych prac – czy to będzie pomysł czy komercjalizację.

Minister Guliński, nawiązując do roli nauki w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy podkreślił, że nauka pełni w nim rolę służebną wobec gospodarki – jej zadaniem jest dostarczać nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przedsiębiorstwom.

W uroczystości wzięli udział również wojewoda dolnośląski i marszałek województwa dolnośląskiego, przedstawiciele krajowych i regionalnych instytucji związanych z wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości, przedstawiciele niemal wszystkich uczelni wyższych we Wrocławiu, a także przedsiębiorcy – od mikroprzedsiębiorstw po globalne koncerny.

* * *

Idea powstania Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki sięga roku 2008, kiedy to został powołany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, Coventry University Enterprise z regionu West Midlands (Wielka Brytania) oraz Politechniki Wrocławskiej. Dziś udziałowcem DPIN jest również Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park, w obrębie której znajduje się park.

DPIN jako instytucja otoczenia biznesu, której głównym celem jest działalność w obszarze transferu technologii oraz komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowana jest na problematykę innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz ich wdrażanie w przedsiębiorstwach, które posiadają siedziby na terenie Dolnego Śląska.

DPIN oferuje między innymi: wsparcie od etapu tworzenia prototypu, po stworzenie innowacyjnego produktu wchodzącego na rynek, opiekę przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych, optymalne warunki rozwoju dla początkujących, innowacyjnych firm, upowszechnianie wyników prac badawczych i rozwojowych, pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy z jednostkami uczelnianymi i światowymi liderami w wybranych dziedzinach.

Główne obszary działalności DPIN, to

  • park technologiczny oferujący przede wszystkim wsparcie przedsiębiorstwom planującym współpracę z przedstawicielami nauki na rzecz wdrażania nowych technologii

  • inkubator technologiczny dla początkujących firm z sektora MŚP, również odpryskowych, które oferują produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii,

  • inkubator przedsiębiorczości dedykowany głównie nowym przedsiębiorstwom z sektora MŚP, gdzie specjalnie stworzony system wsparcia ułatwia przetrwanie w początkowej fazie funkcjonowania

  • projekty unijne – zarówno ich realizacji, jak i konsulting w zakresie w przygotowywania idei projektu, dokumentacji, a następnie samej realizacji.

W ramach parku i inkubatora technologicznego DPIN prowadzi rozwój i komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych.

Siłą DPIN są ludzie i sieć kontaktów, którą wypracowali, a także kapitał i infrastruktura, które wzmacniają rozwój i pozwalają na długofalowe plany. Obecnie kadra DPIN to 15 osób, w tym kadra ze stopniami naukowymi oraz osoby, które poszerzają swoje kompetencje przy realizacji projektów. Wypracowała ona dobre kontakty z ponad 90 firmami, instytucjami i ośrodkami naukowymi w Polsce oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Szwecji, Austrii i na Węgrzech. W ramach infrastruktury DPIN posiada powierzchnie pod najem: biura, sale szkoleniowo-konferencyjne, laboratorium CAD, halę warsztatowo-produkcyjną, salon wystawienniczy.