niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Polskie portfele

Jak wynika z raportu CBOS opublikowanego w 2014 roku, niespełna połowa pracujących Polaków uważa, że ich praca przynosi dobre zarobki. Nie jest to zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że wynagrodzenia w Polsce nie należą do najwyższych w Europie.

Unia Europejska charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem zarobków. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia Europejczyków w 2013 roku wahały się od 409 euro w Bułgarii do 4 663 euro w Luksemburgu. Poza Luksemburczykami, wysokie przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali Duńczycy i Irlandczycy, którzy w 2013 roku zarabiali przeciętnie odpowiednio 4 561 i 3 949 euro. Z kolei Polacy w tym samym roku otrzymywali średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 865 euro. Choć zarobki w naszym kraju są relatywnie niskie, to i tak znacznie przewyższają pensje Bułgarów, Rumunów, Litwinów, czy Łotyszy.

Na początku lat 90. najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali mieszkańcy Danii i Luksemburga. W 1990 roku w pierwszej trójce krajów o najwyższym przeciętnym wynagrodzeniu znalazła się również Irlandia, choć poziom przeciętnych wynagrodzeń w tym kraju odbiegał dość znacznie od wymienionych wcześniej dwóch państw. Przez kolejne lata przeciętne zarobki w Irlandii systematycznie rosły i w 2009 roku osiągnęły rekordową wartość 4 125 euro. W 1992 roku zarobki Polaków były ponad dziesięciokrotnie niższe od zarobków Luksemburczyków (o 2 185 euro). Dwadzieścia lat później dysproporcje te zmniejszyły się. W 2013 Polacy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 865 euro, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż mieszkańcy Luksemburga czy Danii.

Podobnych wniosków dostarczają dane pochodzące z badania wynagrodzeń (Earnings Survey 2010) przeprowadzonego przez Eurostat. Wśród najlepiej zarabiających mieszkańców Europy w 2010 roku znaleźli się Duńczycy, Luksemburczycy i Irlandczycy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto najlepiej wynagradzanych w Europie Duńczyków wyniosło w badanym okresie 4 264 euro. Dla porównania przeciętne miesięczne pensje Polaków były ponad pięciokrotnie niższe i wyniosły 804 euro. Najmniej zarabiali Bułgarzy, których przeciętne miesięczne zarobki osiągnęły równowartość 343 euro.

Z powyższych analiz wynika, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest relatywnie niskie w porównaniu z innymi gospodarkami Unii Europejskiej. W 2013 roku tylko w pięciu krajach UE zarobki były niższe niż w Polsce (w Bułgarii nawet dwa razy niższe). Warto jednak pamiętać, że pod względem wzrostu płac nominalnych, Polska znajduje się w czołówce krajów UE. Od 2008 roku dynamika wynagrodzeń nominalnych w naszym kraju co roku oscylowała wokół 4%. Sumarycznie do 2012 roku płace nominalne Polaków wzrosły o 16,3% w stosunku do 2008 roku. Pod tym względem przeganiamy nie tylko takie kraje, jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ale także całą Unię Europejską.

więcej przecztasz w serwisie wynagrodzenia.pl