czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Polski splot

Imponujące zabytki, zapierające dech krajobrazy, niezwykłe wnętrza i obiekty, a także ludzie i ich historie – Dolny Śląsk dzieli się swoim bogactwem w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.

Europejskie Dni Dziedzictwa powstałe z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń mających na celu promocję europejskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Cieszące się z roku na rok coraz większą popularnością, jedyne w swoim rodzaju święto europejskiego dziedzictwa uwrażliwia setki tysięcy Europejczyków na kulturową różnorodność, a także rozbudza zainteresowanie historią poszczególnych regionów.

Lokalne odsłony przeszłości

Jak co roku ważnym aspektem dolnośląskich obchodów EDD jest odkrywanie i popularyzacja dziejów naszego regionu, w jego lokalnych odsłonach. Organizatorzy i uczestnicy EDD często rekonstruują historie swoich miejscowości, poszczególnych zabytków, w wyniku których publikowane są wspomnienia przedwojennych i powojennych mieszkańców tych ziem. Organizowane są ekspozycje, wykłady, koncerty, warsztaty. Przyczynia się to w znacznym stopniu do przełamywania stereotypów kulturowych oraz do faktycznego „zakorzenienia” potomków powojennych osadników w miejscu ich życia, a także do integracji na poziomie społeczności lokalnej. W działania związane z dolnośląskimi obchodami EDD włączają się m.in. instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, lokalne grupy działania, grupy turystyczne.

Źródła różnorodności

Owe „źródło różnorodności” będzie można odkryć m.in. w Świdnicy, a w Bielawie – ślady przeszłości wielkich bielawian w architekturze budynków mieszkalnych i przemysłowych. Śladów polskości będziemy natomiast doszukiwać się na ziemi dzierżoniowskiej, a bogactwo polskiej wsi w jednym splocie ukazane zostanie w Starych Bogaczowicach podczas dożynek.

Muzeum Narodowe opowie o barwnych splotach chłopomanii w obrazach wsi polskiej w malarstwie XIX i początku XX wieku, natomiast w Tarczynie zwiedzimy szachulcowe gospodarstwo. W ramach obchodów EDD odbędą się także liczne spacery po Wrocławiu wraz z Klubem Przewodników i Pilotów RZEPIÓR, z Kołem Przewodników Miejskich PTTK czy z wrocławskimi genealogami.

Przed nami także podążanie przedwojennym szlakiem turystycznym po Wzgórzach Dalkowskich, zwiedzanie najpiękniejszej sztolni w Górach Złotych, we Wleniu w najstarszym murowanym zamku na Śląsku poznamy skrywane tajemnice kamieni, a w Świebodzicach podczas spaceru poznamy „poliglotę wszech czasów” Emila Krebsa.

Kobiety nieprzeciętne

W Muzeum Narodowym usłyszymy wykład o słynnych kobietach z rodu Kossaków, natomiast w Muzeum Pana Tadeusza o kobietach Rzeczypospolitej Szlacheckiej – królowych, matronach, białogłowych. Opowieść o nieprzeciętnych kobietach doby sarmatyzmu – od czasów świetności Rzeczypospolitej aż do jej upadku – połączony będzie z prezentacją sukien. Natomiast polski mundur pocztowy będzie można „przymierzyć” w Muzeum Poczty i Telekomunikacji oraz wziąć udział w rodzinnych warsztatach „Listonosz na wybiegu – listonosz w kosmosie!”, na których będzie można zaprojektować mundur pocztowca z dalekiej przyszłości. Podczas EDD zainspirowani pocztówkami i obrazami będziemy tworzyć tam także własne żywe obrazy.

W Oleśnicy w ramach obchodów EDD będzie można wziąć udział w wernisażu wystaw „Wielokulturowość Lwowa. Fotografia przełomu XIX i XX wieku” oraz rzeźb Mikołaja Zagórnego. W ramach EDD na Dolnym Śląsku odbędą się także konkursy fotograficzne „Wspólne dziedzictwo – ceramika bolesławiecka” oraz Trójkąt Detali Licznych.

Po raz pierwszy w EDD udział wezmą Dalków, Roztoka, Stare Bogaczowice, Stary Dwór i Tarczyn.

Koordynatorem EDD na Dolnym Śląsku jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

• • •

Przedstawicieli instytucji, samorządów, organizacji regionalnych z całej Polski prosimy o nadsyłanie informacji o organizowanych w ramach EDD imprezach, wystawach, prelekcjach itp. Na informacje czekamy pod adresem redakcja@gminapolska.com (w tytule maila prosimy o wpisanie trzech literek: EDD).

(mn)

W 2019 roku, w dniach 7-8 i 14-15 września, odbędzie się 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Polski splot”. Temat ten wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 i jest okazją dla organizatorów wydarzeń do skupienia uwagi nad kwestią tworzenia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów.