niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Polska Cerekiew: Zwycięska stabilność

W tegorocznym, ogólnopolskim, organizowanym przez „Rzeczpospolitą” rankingu „Europejski Samorząd”, wyróżniającym samorządy najlepiej pozyskujące i wydające unijne środki finansowe, w kategorii gmin wiejskich gmina Polska Cerekiew zajęła 52. miejsce w kraju (na 1576 samorządów) i drugie w województwie opolskim. Niemały to sukces, bowiem przygotowując ten opiniotwórczy ranking, korzystano z danych pochodzących z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów. Liczby – pozyskano 20 mln zł środków zewnętrznych w ostatnich czterech latach – same mówią za siebie, świadcząc, iż w Polskiej Cerekwi dzieje się dobrze, mądrze i pracowicie.

Od wielu już lat władze gminy Polska Cerekiew i jej radni starają się rozwijać gminę na zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego trudno o tej gminie wiejskiej mówić, że jest gminą typową. Odkąd pamiętamy w naszej redakcji, poza zadaniami infrastrukturalnymi miejscowy samorząd duży nacisk kładł na sprawy społeczne i rozwój kultury – organizowano m.in. plenery malarskie i ciekawe spotkania z muzyką poważną, kładąc w ten sposób nacisk także na rozwój duchowy mieszkańców gminy. Warto podkreślić, że stabilność władzy nie oznacza w Polskiej Cerekwi braku inicjatywy i rutyny, a gmina rozwija się znakomicie i ma znaczące miejsce na mapie Opolszczyzny. – Od ponad trzech lat, przy wsparciu finansowych środków zewnętrznych, budowaliśmy Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie, przedsięwzięcie bardzo kosztochłonne, jak na taką niewielką gminę jak nasza – mówi Ireneusz Smal, inspektor ds. inwestycji, przetargów i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi. – Tą inwestycją możemy pochwalić się nie tylko w województwie opolskim, ale w całym kraju. Uzyskaliśmy już pozwolenie na użytkowanie obiektu i, kolokwialnie mówiąc, jego część już żyje, a uroczyste otwarcie planujemy pod koniec października. Ośrodek – w związku z dofinansowaniem inwestycji z budżetu państwa – odwiedził 17 września br. prezydent RP Bronisław Komorowski.

Następną ważną inwestycją dla gminy jest rozpoczęta w tym roku odbudowa neorenesansowego zamku (I etap) w Polskiej Cerekwi, który samorząd wraz z przyległym zabytkowym parkiem przejął od skarbu państwa w roku 2006. Zamek był ruiną, ale na szczęście samorządowi udało się zgromadzić odpowiednie środki finansowe (dotacje unijne) i wygląda na to, że ten ciekawy obiekt krok po kroku odzyska dawną świetność.

– W I etapie na pierwszy ogień pójdą ściany konstrukcyjne, stropy i dach, stolarka okienna i drzwiowa wraz z oddaniem do użytku pomieszczeń na parterze zamku, co pochłonie wiele pieniędzy – wylicza Ireneusz Smal. – W przyszłości zamierzamy starać się o środki na tę inwestycję z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ponieważ realizujemy duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, teraz musimy z tym trochę poczekać i zgromadzić środki własne. To zadanie podzieliliśmy na pięć etapów, pierwszy zamierzamy ukończyć w połowie przyszłego roku. W drugim etapie planujemy wspomóc się już pieniędzmi ministerialnymi.

Niestety, w nowym unijnym programowaniu 2014-2020 większość pieniędzy przeznaczonych będzie dla aglomeracji, na innowacyjność i ochronę środowiska, a gminy wiejskie będą prawdopodobnie potraktowane po macoszemu, ale znając zapobiegliwość samorządu w Polskiej Cerekwi, można przypuszczać, że tam, gdzie to stanie się możliwe, będzie on starać się o zewnętrzne dofinansowanie zadań, które przede wszystkim w mniej zamożnych gminach są kluczem do dobrego rozwoju i polepszenia poziomu życia mieszkańców. Tutaj o te pieniądze potrafią świetnie i skutecznie się starać i z pożytkiem je wydawać.

Sławomir Grymin