piątek, 29 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Polacy piją wodę. I dobrze

W 2018 roku w Polsce wyprodukowano 46,4 mln hektolitrów wód mineralnych i gazowanych niesłodzonych i niearomatyzowanych, czyli o ponad 18 proc. więcej niż rok wcześniej i produkcja ta stanowiła 61proc. w całkowitej produkcji wód – wynika z analizy ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas na podstawie danych GUS.

Woda jest drugą największą kategorią tzw. dóbr szybko zbywalnych pod względem wartościowym. Tempo wzrostu jej sprzedaży jest szybsze niż napojów bezalkoholowych ogółem (całej kategorii). Poza niekwestionowaną wartością metaboliczną wody, kluczowym czynnikiem wzrostu jest też trend zdrowego odżywiania charakteryzujący się kontrolą ilości cukru w żywności i napojach, skłaniający konsumentów do wyboru wody butelkowanej jako zdrowszej alternatywy wobec innych napojów bezalkoholowych.

Niegazowana na czele

Według danych agencji badawczej Nielsen, w 2018 roku wielkość rynku detalicznego wody butelkowanej w Polsce wyniosła 4,02 mld litrów (wzrost o 4,4 proc. r/r) i osiągnęła wartość 4,39 mld zł (wzrost o 2,6 proc. r/r). Biorąc pod uwagę sprzedaż wody w innych kanałach, tj. HoReCa (sektor hotelarski i gastronomiczny), cały krajowy rynek wód butelkowanych szacowany jest na 4,7 mld litrów (wzrost o 3,6 proc. r/r). To oznacza, że sprzedaż detaliczna ma aż 84,6 proc. udziału w całym rynku wody butelkowanej w Polsce.

– Woda niegazowana stanowi niemal połowę wartości sprzedaży detalicznej wody butelkowanej i jednocześnie odpowiada za 54 proc. jej całkowitego wolumenu. W ciągu ostatnich pięciu lat zarówno wartość, jak i wolumen sprzedaży wody niegazowanej stabilnie rosły w tempie podobnym do wzrostu całego segmentu wody butelkowanej. Drugą co do wielkości kategorią jest woda gazowana, która stanowi 30 proc. wartości sprzedaży detalicznej, a trzecią są wody smakowe – mówi Karolina Załuska, ekspert ds. analiz sektorowych i rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Średnia cena jednostkowa rynku detalicznego wody w roku 2018 wyniosła 1,09 zł/litr, co oznacza ponad jednoprocentowy wzrost rok do roku. Konsumpcja wody butelkowanej była o 3,3 proc. wyższa niż w roku poprzednim oraz o 13,5 proc. wyższa od średniej pięcioletniej i wyniosła 105,2 litra na osobę. Nadal jednak poziom konsumpcji wody butelkowanej w Polsce jest niższy niż w krajach Europy Zachodniej UE.

Produkcja rośnie

Sprzyjające uwarunkowania przełożyły się na dalszy wzrost wolumenu produkcji wody butelkowanej w kraju. Według danych GUS, w zeszłym roku wyprodukowano 46,4 mln hektolitrów wód mineralnych i gazowanych niesłodzonych oraz niearomatyzowanych, czyli o ponad 18 proc. więcej niż rok wcześniej i produkcja ta stanowiła 61 proc. w całkowitej produkcji wód (wzrost udziału o 13 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego). Jednocześnie zwiększyła się – o prawie 9 proc., do 36,7 mln hektolitrów – produkcja wód z dodatkiem cukru i innych substancji słodzących lub smakowych. Analizując dane handlowe, należy stwierdzić, że prawie cała (99 proc.) polska produkcja wody kierowana jest na rynek krajowy.

Wzrost wartości rynku wód butelkowanych w Polsce jest spowodowany silną potrzebą konsumentów. Według danych firmy Mintel, 35 proc. dorosłych Polaków wypiło w 2018 roku więcej wody butelkowanej niż rok wcześniej. Przy tym aż 91 proc. tej grupy piło więcej wody, zastępując nią słodkie napoje typu cola czy napoje na bazie soków. Podobnie 70 proc. tej grupy Polaków, którzy wypili więcej wody butelkowanej, zastępowało nią napoje z kofeiną, tj. kawę czy herbatę.

Pływające” witaminy

Kolejnym silnym trendem oddziałującym na rynek wody jest potrzeba zwiększonego nawodnienia, a co za tym idzie stopniowe zyskiwanie na znaczeniu wód smakowych i funkcjonalnych. Jak wynika z danych firmy Mintel, Polska odpowiada za 10 proc. wszystkich europejskich wód smakowych, co oznacza wzrost o 7 proc. od 2017 roku. Ponadto 52 proc. konsumentów wody butelkowanej w Polsce deklaruje, że chce kupować wodę z witaminami, 37 proc. chce nabywać wodę butelkowaną ze składnikami zwiększającymi energię, a 10 proc. chce dodatku białka do wody. Dlatego też, odpowiadając na zainteresowanie konsumentów, na polskim rynku pojawia się coraz więcej wód butelkowanych z tego rodzaju deklaracjami na etykiecie.

Co z tym plastikiem?

Znaczącym trendem jest również obawa dotycząca opakowań wody butelkowanej. W społeczeństwie rośnie świadomość negatywnego wpływu jednorazowych plastikowych opakowań wody butelkowanej na zanieczyszczenie środowiska. Według badań firmy Mintel, 44 proc. dorosłych Polaków używa butelki wielokrotnego użytku, natomiast w grupie 16-24-latków udział ten wzrasta do 56 procent. Ponadto 45 proc. polskich dorosłych podziela pogląd, że woda butelkowana bardziej przyczynia się do zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi niż inne napoje. Umacnianie się trendu do ponownego napełniania butelek wielokrotnego użytku wodą z kranu, stanowi zagrożenie dla wody butelkowanej. Świadomi tego producenci wód butelkowanych angażują się w ambitne cele zrównoważonego rozwoju oraz pojawiają się próby wykorzystywania butelek wielokrotnego użytku w tym segmencie rynku.

(in)