czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pokój: Lider jakich mało

Choć budżet gminy Pokój nie jest imponujący, bo oscyluje w okolicy 16 milionów złotych, a rok 2017 wójt Barbara Zając ocenia skromnie jako średni, dawno nie słyszeliśmy tylu komplementów, którymi raczyłby marszałek Andrzej Buła włodarza opolskiej gminy. Wszystko dlatego, że gmina Pokój jest na Opolszczyźnie liderem w pozyskiwaniu finansowych środków unijnych.

Pokój jest gminą wiejską, nie leży przy autostradzie i nie ma tutaj wielkich firm i centrów logistycznych – dostarczycieli wpływów podatkowych. Za to jest w Pokoju dużo pracy, innowacyjności i konsekwencji działania, co rodzi dorodne owoce.

– W czerwcu podpisaliśmy wraz ze starostą kluczborskim i wieloma gminami powiatu kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego umowę z programu niskiej emisji i dzięki temu powstanie u nas punkt przesiadkowy, a dworzec autobusowy zostanie przebudowany i powstanie nowy obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych z punktem informacji turystycznej, oświetlenie, ławki i stojaki na rowery – wylicza wójt Barbara Zając.

A w październiku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju zostały podpisane ważne dla lokalnej społeczności dwie umowy dotyczące dofinansowania rewaloryzacji obiektów zabytkowych w Pokoju – przede wszystkim historycznego parku – i działań edukacyjno-informacyjnych w województwie opolskim oraz utworzenia centrum ochrony biologicznej, sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego.

Umowy podpisali wójt Barbara Zając, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Partnerami projektu dotyczącego zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, województwo opolskie i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Natomiast partnerem projektu ochrony różnorodności biologicznej jest Uniwersytet Opolski.

– Cieszę się i mam ogromną satysfakcję, że po tylu latach rozmów dzisiaj podpisujemy umowy dotyczące niezmiernie ważnych projektów – mówił w Pokoju marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. – Chciałbym pogratulować wszystkim pracownikom miejscowego urzędu gminy i przede wszystkim pani wójt Barbarze Zając tego, że jesteście liderem w uczestnictwie w projektach. Bierzecie bowiem udział w jedenastu projektach dofinansowywanych z funduszy europejskich, przy współdziałaniu z różnymi partnerami w naszym województwie. Jesteście m.in. w bioróżnorodności, dziedzictwie narodowym, gospodarce niskoemisyjnej i termomodernizacji obiektów, ale oprócz tego podjęliście się rozwiązywania niezmiernie trudnych problemów społecznych. To spowodowało, że dzięki pani wójt i jej współpracownikom do gminy Pokój trafiło prawie 10 mln zł dofinansowania. A tak, jak gmina Pokój realizuje program „Opolskie dla Rodziny”, nie robi tego nikt w regionie.

A najważniejsze, że dzięki podpisanym w październiku umowom dofinansowującym inwestycje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie do czerwca 2019 roku zrewitalizowany park w Pokoju (wartość projektu 3,8 mln zł, dofinansowanie 3,23 mln zł). Gmina zajmie się odbudową i konserwacją ogrodzenia zabytkowego założenia parkowego, odbudową elementów małej architektury i budowli, warsztatami dla dzieci i dorosłych oraz opracowaniem programu „Dziedzictwo kulturowe”. Domeną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie będzie konserwacja parkowych zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu zajmie się promocją wiedzy o zabytkach i ich ochronie, a Wojewódzki Urząd Pracy – konserwacją zabytków.

Poza tym, chroniąc różnorodność biologiczną, do grudnia roku 2019 gmina Pokój stworzy centrum ochrony różnorodności biologicznej, GOKSiR w Pokoju przeprowadzi działania edukacyjno-informacyjne i promocyjne, warsztaty artystyczne i plenerowe, warsztaty fotograficzne plenerowe, cykl szkoleń połączonych z wyprawą plenerową, zajmie się reintrodukcją oraz odbudową zdegradowanych i zagrożonych siedlisk. Natomiast do Uniwersytetu Opolskiego będzie należała inwentaryzacja przyrodnicza struktury przestrzennej korytarzy ekologicznych województwa opolskiego – dla potrzeb optymalizacji zasad ochrony różnorodności biologicznej migrujących gatunków (wartość projektu 3 mln zł, dofinansowanie 2,55 mln zł).

HS