sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Podobno lepsze prawo

Usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego oraz poprawa obsługi obywateli to główne zamierzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który w ostatnim czasie uzgodniła Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowelizację przepisów, które mają usprawnić działanie urzędów stanu cywilnego. Zaproponowane przez MSWiA zmiany będą szczególnie korzystne dla urzędów, w których obywatele najczęściej załatwiają swoje sprawy.

Nowelizacja przepisów ma pozwolić na skrócenie procedur realizowanych w działającym od 1 marca 2015 roku Systemie Rejestrów Państwowych, którego częścią jest centralny rejestr stanu cywilnego. Projektowane przepisy są – zdaniem ich twórców – korzystne zarówno dla urzędników, którym ułatwią pracę, jak i dla obywateli, którzy szybciej załatwią sprawy w urzędach.

Proponowane zmiany obejmują m.in.: przyznanie pracownikom urzędu stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego. Wcześniej każdy przenoszony akt musiał podpisać kierownik urzędu. Zmiany przewidują także, że odpisy aktu będzie można wydawać na podstawie danych z „lokalnych” aplikacji. Urzędnicy korzystali z nich, nim ówczesne MSW wprowadziło aplikację Źródło. Gdy urzędnicy otrzymali nowe narzędzie, wydanie odpisu aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) musi poprzedzić przeniesienie tego aktu do nowego, centralnego rejestru stanu cywilnego. Ta czynność wpłynęła na wydłużenie procesu wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła również projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. Projekt zakłada m.in., że wpis do ewidencji będzie dokonywany na podstawie wniosku złożonego do właściwego starosty przez stowarzyszenie zwykłe. Ewidencja będzie jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego, w Biuletynie Informacji Publicznej.

(opr. GP)