środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Podlaskie: najlepsze gospodarstwa ekologiczne

W tegorocznej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim zwyciężyli: w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” Elżbieta i Stanisław Kulpowie z Wojszek, powiat białostocki, a w kategorii „Ekologia – środowisko” Elżbieta Knight z Pilik, powiat bielski.

Wyniki ogłoszono 13 listopada 2014 r. podczas uroczystego seminarium zorganizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

Celem konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne była identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla różnych typów gospodarstw oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego i jakości żywności ekologicznej. Konkurs, jak co roku przeprowadzany został w II etapach – wojewódzkim i krajowym. Do etapu wojewódzkiego swoje ekologiczne gospodarstwa zgłosiło 9 podlaskich rolników. Oceny zgodnie z regulaminem, dokonała komisja ekspertów z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Podlaskiej Izby Rolniczej.

Gospodarstwa uczestniczące w konkursie oceniane były w dwóch kategoriach „ekologia – środowisko ” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

W kategorii „ekologia – środowisko brana była pod uwagę bioróżnorodność w gospodarstwie, zachowanie elementów przyrodniczych, wykorzystanie lokalnych i starych odmian, ras i gatunków, wpływ sposob gospodarowania i prowadzenia gospodarstwa na środowisko, odpowiedni sprzęt w gospodarstwie, wykonywanie we własnym zakresie i stosowanie w gospodarstwie preparatów, kompostów lub innych środków wspomagających produkcję, rozwój gospodarstwa w ostatnich 3 latach i aktywność rolnika (gospodarstwa) w pozyskiwaniu środków z funduszy UE , prowadzenie działalności pozarolniczej oraz propagowanie idei rolnictwa ekologicznego.

Przy ocenie „ekologicznego gospodarstwa towarowego” oceniano m.in. asortyment produktów, wielkość plonów i wydajność zwierząt, formy promocji, jakość wytworzonych produktów, wielkość produkcji sprzedanej w zł/ha, innowacje techniczne, przetwórstwo, produkcja eksportowa, dodatkowa działalność prowadzona w gospodarstwie oraz rozwój gospodarstwa i aktywność rolnika (gospodarstwa) w pozyskiwaniu środków z funduszy UE.

W tegorocznej edycji konkursu w województwie podlaskim zwyciężyły następujące gospodarstwa:

· w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” – gospodarstwo Elżbiety i Stanisława Kulpów z Wojszek, powiat białostocki

· w kategorii „Ekologia – środowisko” – gospodarstwo Elżbiety Knight z Pilik powiat bielski

Zwycięskie gospodarstwa z etapu wojewódzkiego zostały zgłoszone do etapu krajowego konkursu, gdzie oceny dokonała komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem prof. Józefa Tyburskiego. Gospodarstwo państwa Kulpów zostało wyróżnione w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na Targach Natura Food w Łodzi.

II miejsca zajęły gospodarstwa:

· w kategorii „Ekologia – środowisko”- gospodarstwo Lecha Dąbrowskiego z miejscowości Moczydły, powiat suwalski

· w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”- gospodarstwo Vytauta Kalesinska z Puńska, powiat sejneński

Komisja przyznała również wyróżnienia Zbigniewowi Zięcinie z Krasnoborek, pow. augustowski, Kazimierzowi Włostowskiemu z miejscowości Plewki, pow. wysokomazowiecki, oraz agroturystycznym gospodarstwom ekologicznym Zawadzkich z Walił, pow. białostocki i Zawistowskich z Ciszewa, pow. grajewski za wysokiej jakości produkcję, dbałość o środowisko i promocję rolnictwa ekologicznego.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe (laptopy, glebogryzarkę, sprzęt AGD) zakupione ze środków KSOW. Tradycyjnie już nagrody rzeczowe ufundowała Podlaska Izba Rolnicza, Agencja Rynku Rolnego a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wręczyła zwycięzcom puchary. Zwycięzcy otrzymali też gratulacje od swoich władz samorządowych.

Tradycyjnie już konkursowi towarzyszyło seminarium na temat dobrych praktyk rolniczych. W br. głównym prelegentem tego tematu był dr hab. Józef Tyburski, prof. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, nestor rolnictwa ekologicznego, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej (RRE). Podczas seminarium zaprezentowano zwycięskie gospodarstwa, omówiono także stan i działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w kraju i naszym województwie, a sami rolnicy mieli szansę poruszyć tematy bieżących problemów i wymienić się doświadczeniami. Uczestnicy otrzymali tematyczne materiały. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób w tym rolnicy ekologiczni i doradcy PODR oraz zaproszeni goście poseł na Sejm Dariusz Piontkowski oraz przedstawicie wojewódzkich instytucji obsługujących rolnictwo m.in. PUW, WIJHARS, PIORiN, ARR, ARiMR, i RDOŚ oraz media.

Organizatorzy Regionalny Sekretariat KSOW województwa podlaskiego i PODR w Szepietowie raz jeszcze gratulują zwycięzcom i mają przekonanie, że działania edukacyjne towarzyszące konkursowi przyczynią się do dalszego rozwoju produkcji i rolnictwa ekologicznego w naszym województwie a także wpłynie na większe zainteresowanie żywnością ekologiczną konsumentów. (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)