czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Podkarpacie na czele

Mieszkańcy województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego najbardziej sumiennie płacą swoje rachunki – wynika z najnowszego Rankingu Rzetelności Konsumentów.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Rzetelna Firma ponownie zbadały rzetelność polskich konsumentów, biorąc pod uwagę nie tylko kwotę zadłużenia w regionach, ale także ich wielkość i zaludnienie. Eksperci zestawili łączny dług na 1 tys. mieszkańców, średnią wartość zaległości notowanych w KRD dla danego obszaru oraz odsetek osób zadłużonych wśród mieszkańców województwa. Im więcej punktów województwo zdobyło, tym wyższe miejsce zajęło w rankingu i tym wyższa jest rzetelność jego mieszkańców.

– Dlatego choć najwyższe łączne kwoty zadłużenia mają mieszkańcy Mazowsza, czyli 6,3 mld zł, oraz Śląska z zadłużeniem sięgającym 6,2 mld zł, to nie tyle świadczy to o ich wybitnej nierzetelności, ile wynika raczej z najwyższego w kraju zaludnienia tych regionów. A ponieważ każde województwo różni się pod tym względem, obiektywnym wskaźnikiem w rankingu jest właśnie przeliczenie długu na tysiąc mieszkańców – wyjaśnia metodologię rankingu Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

W Rankingu Rzetelności Konsumentów ponownie najlepiej wypadli mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy uzyskali 44 punkty. Region ma zarówno najniższy poziom zaległości na 1 tys. osób (693 tys. zł), jak i odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców, który wynosi jedynie 3,75 proc. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska, uzyskując 40 punktów. Do KRD wpisanych jest tu 4,66 proc. mieszkańców, a zadłużenie na 1 tys. osób wynosi 868 tys. zł.

– Małopolanie w ciągu sześciu miesięcy zredukowali średnią wartość zadłużenia jednego dłużnika o około 992 zł, ale dług na tysiąc mieszkańców spadł o prawie 72 tys. zł. To pozwoliło im przesunąć się na drugie miejsce naszego zestawienia z piątej pozycji, którą zajmowali jeszcze pół roku temu. Jednym z możliwych powodów takiej poprawy jest szybki rozwój branży IT w województwie, za którym idą nowe miejsca pracy – mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. – Kolejną przyczyną spadku zadłużenia konsumentów w województwie mogą być także popandemiczne zmiany w sytuacji turystycznej w tym regionie. Dotyczą one nie tylko biur podróży i innych pośredników turystycznych, ale także restauracji, hoteli czy transportu. Jak wynika z analizy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mimo że ponad 80 proc. przedsiębiorstw związanych z tą branżą w 2022 roku podniosło ceny wyżej niż wskaźniki inflacji, to liczba turystów w porównaniu do poprzedniego roku nie zmieniła się, a nawet nieco wzrosła. Skończyła się także redukcja etatów związana z pandemią i co piąty przedsiębiorca z sektora poszukuje nowych pracowników – dodaje Adam Łącki.

Na trzecim miejscu pod względem najbardziej rzetelnych klientów znalazło się województwo świętokrzyskie. Osoby z tego regionu uzyskały w rankingu 37 punktów. Ich zadłużenie na 1 tys. mieszkańców wynosi niewiele ponad 1 mln zł, a do KRD wpisanych jest 5,45 proc. dłużników.

Województwem, w którym mieszkańcy mają największe problemy ze spłatą zobowiązań, jest województwo dolnośląskie. Jeszcze pół roku temu tę pozycję zajmowało województwo kujawsko-pomorskie, które obecnie wskoczyło na trzynaste miejsce. Wśród mieszkańców Dolnego Śląska 9,54 proc. jest wpisanych do KRD, a zadłużenie na 1 tys. osób wynosi ponad 1,8 mln zł. Miejsce drugie od końca należy do województwa warmińsko-mazurskiego, w którym wyniki są podobne. Osoby posiadające niespłacone zobowiązania finansowe stanowią 9,51 proc. wszystkich, a dług na 1 tys. mieszkańców wynosi niemal 1,8 mln zł.

W gronie dłużników znajduje się także znaczna grupa mieszkańców województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, które uplasowały się odpowiednio na 14., 13. i 12. miejscu Rankingu Rzetelności Konsumentów. Podobnie jak w województwie śląskim, znajdującym się na 11. pozycji zestawienia, dług na 1 tys. mieszkańców wynosi ponad 1,7 mln zł.

(ipr)

Województwem, w którym mieszkańcy mają największe problemy ze spłatą zobowiązań, jest województwo dolnośląskie.