poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Poczujmy jak jest naprawdę

W województwie opolskim zostanie w najbliższym czasie zamontowanych 71 urządzeń monitorujących powietrze. To jeden z elementów projektu LIFE, którego celem jest minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza.

Już w najbliższym czasie w gminach, które uczestniczą w projekcie LIFE zostaną zainstalowane mierniki zanieczyszczenia powietrza. Dostęp do danych będzie miał każdy mieszkaniec.

– Weryfikujemy miejsca, gdzie już działają takie urządzenia. Dane z nich wszystkich trafią do jednego systemu. Czujniki będą mierzyć wiele danych – m.in. pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 oraz poziomu benzopirenu – mówi Tomasz Krystosek, koordynator programu LIFE.

W styczniu, w trakcie posiedzenia 9. Komitetu Sterującego Projektem LIFE, podsumowano dotychczasowe działania. Jak informuje Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego, podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– W związku z tym mamy czas do końca roku, żeby zrealizować i zakończyć nasz program – mówi Antoni Konopka.

Dodaje, że wprowadzone przez rząd przyzwolenie do palenia węglem gorszej jakości prawdopodobnie będzie miało wpływ na analizy związane ze zwalczaniem smogu.

– Można powiedzieć, że przez działania rządowe nasza uchwała o ochronie powietrza jest do kwietnia zawieszona. Obecnie nadal trwa inwentaryzacja źródeł ciepła w domach prywatnych. Przygotowana jest baza danych
z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji i wydanymi decyzjami – mówi Antoni Konopka.

Dodajmy, że – w ramach tego programu – do tej pory gminy na Opolszczyźnie otrzymały m.in. kamery termowizyjne, zorganizowano spotkania i szkolenia dla gminnych koordynatorów, którzy w zeszłym roku zakończyli studia podyplomowe.

• • •

Program LIFE to projekt unijny. To narzędzie do skuteczniejszej dbałości o czyste powietrze. Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania na realizację opolskiego projektu w ramach programu LIFE zapadła w 2020 roku. Partnerem w programie jest m.in. Politechnika Opolska.

Samorządy razem z naukowcami i urzędem marszałkowskim realizują projekt, zapewniający lepsze zarządzanie jakością powietrza w regionie. To działania skupione wokół edukacji, budowania świadomości, przygotowania specjalistów, uzupełniające projekty infrastrukturalne. Założeniem było m.in. stworzenie platformy współpracy i jednolity system informacyjny wspierający realizację programu ochrony powietrza w regionie.

(umwo)

Celem ogólnym programu LIFE jest wspieranie przejścia na zrównoważoną, energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmiany klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.