sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Po naszych publikacjach

Po opublikowanym w ubiegłym numerze „Gminy Polskiej” materiale „Nie ma jak fajne zastrzyki” otrzymaliśmy list od Katarzyny Jarczewskiej, prezesa zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Publikujemy wyjaśnienie pani prezes dotyczące części tego materiału:

Nieprawdą jest informacja, że Lokalna Grupa Działania „Jest u nas w trakcie zakładania. Wcześniejsza, działająca podczas uprzedniej unijnej perspektywy finansowej 2007-2013, przestała istnieć i teraz zostanie powołana nowa LGD, która będzie beneficjentem środków finansowych z nowego programowania 2014-2020.”

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05 stycznia 2009, pomyślnie zakończyła realizację umowy w ramach PROW na lata 2007-2013, funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego i jest w trakcie oczekiwania na ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w przypadku wybrania Strategii, zamierza w dalszym ciągu realizować założenia programu PROW na lata 2014-2020.