środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pilski Obszar Strategicznej Interwencji

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie włodarzy Piły, Ujścia, Trzcianki, Wysokiej, Krajenki, Szydłowa i Kaczor. Wskazane samorządy w wyniku analiz przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego weszły w skład Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Dzięki temu te ośrodki będą mogły korzystać nie tylko z ogólnodostępnych programów, ale będą mogły otrzymać specjalnie dla nich wyodrębnione dodatkowe środki w wysokości ok. 27 mln euro.

Wskazanymi środkami będzie dysponował Marszałek Województwa Wielkopolskiego, do którego będą kierowane wspólne projekty zgodne z zapisami WRPO. Projekty te nie będą podlegały procedurze konkursowej – nie będą rywalizowały z propozycjami zgłaszanymi przez inne wielkopolskie miasta.

Podczas spotkania samorządowcy przychylili się do propozycji prezydenta Piotra Głowskiego w sprawie określenia głównych płaszczyzn, które mogły by być realizowane wspólne w ramach OSI. Wśród nich znalazły się:

    1. Zrównoważony rozwój sprawnego transportu i infrastruktury komunikacyjnej.
    2. Wspólna promocja gospodarcza i turystyczna.
    3. Rozwój infrastrukturalny i systemu usług zapewniających opiekę hospicyjną i paliatywną mieszkańcom obszaru.
    4. Rewitalizacja miast i obszarów problemowych.

    Wskazany katalog zostanie wysłany do Urzędu Marszałkowskiego w celu skonfrontowania go z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym. Wszystkie te zadania będą mogły być realizowane, gdy będą funkcjonowały na styku Piła – gminy sąsiednie.

Ostateczna decyzja w tym temacie zostanie podjęta po zakończeniu negocjacji UMWW z przedstawicielami Unii Europejskiej.