wtorek, 26 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Piława Górna: Rozpisani do końca kadencji

Nie należy do zamożnych gmin województwa dolnośląskiego, lecz siłą Piławy Górnej jest dzisiaj jej samorząd, który mimo wszystkich problemów nie składa broni, a wręcz przeciwnie – potrafi rozwijać gminę, realizując strategię zrównoważonego rozwoju i wykonując zaplanowane zadania. Tutejszemu samorządowi zależy m.in. na współpracy z innymi gminami powiatu dzierżoniowskiego, pobudzaniu inicjatywy mieszkańców i poszerzaniu demokratyzacji życia społecznego.

Mijający rok był dla Piławy Górnej okresem dobrym, także dla tego, że budżet na rok 2019 był nieźle zaplanowany.

Krzysztof Chudyk

– Było w nim wiele inwestycji i postanowiłem nie wywracać tego budżetu do góry nogami, tylko po prostu go zrealizować – przyznaje burmistrz Krzysztof Chudyk. – Moja poprzedniczka szefowała piławskiemu samorządowi przez 12 lat, była cenionym menedżerem i wiele w mieście zrobiła, a ja dzisiaj chcę co najmniej jej dorównać. Udało nam się zrealizować tegoroczny budżet, także dlatego, że poprzednie władze gminy doprowadziły do opracowania dokumentacji projektowych inwestycji i złożyły wnioski o dofinansowanie zadań. Natomiast nowe, już nasze kierownictwo przeprowadziło przetargi, wyłoniło wykonawców zadań i rozliczyło inwestycje.

Najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcia w Piławie Górnej związane są z kontynuacją budowy pełnowymiarowej hali sportowej, jej wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i rewitalizacją starego budynku przy pl. Piastów Śląskich 4. Powstało w nim osiemnaście mieszkań komunalnych i Izba Pamięci Braci Morawskich – ewangelickiego zboru wywodzącego się z Czech i Niemiec, który przed trzystu laty zbudował nowoczesną Piławę Górną. Ponadto do istotnych inwestycji infrastrukturalnych należy przebudowa mostu drogowego, wykonanie nawierzchni drogowych na ul. Cichej, Osiedlu Małym, ul. Młynarskiej oraz chodnika przy ul. Stawowej. Poza tym budowa wodociągu na ul. Górnej, remont instalacji elektrycznej w przedszkolu, rozbudowa cmentarza komunalnego i rewitalizacja parku miejskiego. Warto podkreślić, iż tegoroczne inwestycje pochłonęły 7,5 mln zł, a ponad połowa to dofinansowania środkami zewnętrznymi.

– W każdym roku kadencji chcemy przeprowadzić co najmniej jedną sztandarową inwestycję, wokół której będziemy budować wizerunek miasta – wyjaśnia burmistrz Chudyk. – W roku 2020 będzie to budowa nowego żłobka, który jest nam bardzo potrzebny. Ponadto wspólnie z dzierżoniowską spółdzielnią mieszkaniową zamierzamy rozpocząć na nowo, po kilku latach przerwy, wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Te dwie inwestycje mają się stać kołem zamachowym rozwoju Piławy Górnej, a przed nami realizacja dwóch fundamentalnych celów – zapobieżenie wyludnianiu się miasta i zwiększenie dochodów budżetowych. Wiemy, co chcemy robić, a plany inwestycyjne mamy w zasadzie rozpisane na całą kadencję.

S.G. (TS)

Piława Górna objęła udziały w dzierżoniowskiej spółce Wodociągi i Kanalizacja, która zarządza gospodarką wodno-ściekową na terenie wszystkich gmin powiatu dzierżoniowskiego. Przystąpiła także do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, promowanie i realizacja projektów turystyczno-rekreacyjnych oraz ochrona walorów przyrodniczych regionu. Ponadto powołano Gminną Radę Seniorów i Towarzystwo Miłośników Piławy Górnej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020

Mieszkańcom Piławy Górnej i Czytelnikom „Gminy Polskiej”

spokoju, zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów

oraz radości w życiu rodzinnym i pracy

życzy

Burmistrz Krzysztof Chudyk

i Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Oktawian Madejski