czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Zgoda dająca owoce

Rozmowa z Janem Magdą, burmistrzem Pieńska

Wsparcie edukacji, nowe place zabaw, przebudowa szkoły, odnowiony park i kanalizacja – to tylko niektóre zadania zrealizowane w ubiegłym roku w gminie Pieńsk.

– I dlatego rok 2017 oceniam bardzo dobrze, także dlatego, iż pozyskaliśmy niemało finansowych środków zewnętrznych i świetnie układa się współpraca między mną a Radą Miejską w Pieńsku. Nie ma żadnych zatargów, konfliktów i niepotrzebnego napinania struny. Cieszę się, że radni popierają działania władz gminy i współpracujemy naprawdę zgodnie, realizując zaplanowany budżet.

Zatem proszę przypomnieć, co w ubiegłorocznym budżecie było najważniejsze.

– Przede wszystkim kanalizacja – drugi etap sanitacji naszego miasta i gminy, łącznie 31 km sieci kanalizacji sanitarnej. W trzecim przetargu wyłoniliśmy wykonawcę tej inwestycji, która opiewa na prawie 16 mln zł. Na początku otrzymaliśmy prawie 9 mln zł dotacji, a później jeszcze prawie 3 mln zł dołożył marszałek województwa dolnośląskiego. Ważne są też przedsięwzięcia termomodernizacyjne dotyczące dwudziestu jeden budynków wielorodzinnych na terenie miasta i gminy Pieńsk, szukamy wykonawców tego zadania i organizujemy już kolejny przetarg.

A co z projektami transgranicznymi?

– Były to głównie projekty miękkie i niezbyt duże.

Jaki jest budżet gminy Pieńsk w roku 2018 i co będzie w nim najważniejsze?

– Tak jak już wspomniałem, do głównych zadań będzie należeć dokończenie sanitacji naszego miasta i gminy. Ponadto planujemy uzyskać środki finansowe na założenie punktu informacji turystycznej na terenie byłej huty w Pieńsku. Mamy zamiar wyposażyć go w rowery i pontony, a sprzęt ten oczywiście będzie można wypożyczać.

Jaki zatem będzie wasz budżet?

– Bezpieczny…

– …czyli realny.

– Tak, to nie jakaś wydumana lista marzeń.

Jak pan ocenia zmiany w prawie wyborczym?

– Przede wszystkim to dobrze, że w takich gminach jak nasza – do 20 tys. mieszkańców – zachowano jednomandatowe okręgi wyborcze. Z tego się naprawdę bardzo cieszę – dobrze, że nasi mieszkańcy będą mogli wybierać bezpośrednio tych ludzi, których znają i którym ufają.

Zdecydował już pan o tym, czy będzie się ubiegał o ponowne burmistrzowanie w Pieńsku?

– Jeszcze się nie zdecydowałem i dzisiaj głęboko się zastanawiam nad tym, czy ponownie kandydować. Z drugiej strony szkoda mi zostawić tę pracę, którą rozpocząłem i która – moim zdaniem – daje jakieś pozytywne efekty.

Kiedy pan zdecyduje się ostatecznie?

– Bliżej połowy roku.

Rozmawiał Sławomir Grymin


Nowy rok to nowe wyzwania, nowe plany

i nowe marzenia – niech się spełnią.

Niech rok 2018 będzie pełen sukcesów,

radości, pełen słońca, uśmiechu, zdrowia

i rodzinnego ciepła, niech będzie czasem

dobrej pracy dla naszych małych ojczyzn

i czasem radosnego bycia razem

Mieszkańcom miasta i gminy Pieńsk

i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzy

burmistrz Jan Magda wraz z Radą Miejską w Pieńsku