czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Wszystko jest ważne

Niepisaną strategią gminy jest realizowanie największych i najbardziej kosztochłonnych zadań inwestycyjno-infrastrukturalnych przy niemałym udziale pozyskanych finansowych środków zewnętrznych – przede wszystkim tych z Unii Europejskiej. Tak działo się, tak jest i tak będzie w tym roku, roku ważnym dla Pieńska, i to nie tylko z powodu wyborów samorządowych.

Gmina Pieńsk sukcesywnie zmienia się na lepsze, i to pod wieloma względami. Samorząd realizuje różne przedsięwzięcia, które zmieniają estetykę gminy i wzbogacają jej infrastrukturę drogową, oświatową i tę związaną z działalnością proekologiczną. Dla władz gminy i radnych niezmiernie ważne jest również bezpieczeństwo mieszkańców, stąd np. nakłady na oświetlenie ulic.

Jan Magda
Jan Magda

– Dla nas naprawdę ważne jest wszystko, potrzeb jest co niemiara i od początku tej kadencji staramy się je zaspokajać, oczywiście w miarę naszych możliwości – mówi burmistrz Pieńska Jan Magda. – Chcę też podkreślić, iż przy realizacji najpoważniejszych przedsięwzięć, z sukcesami staraliśmy się o pozyskiwanie unijnych grantów finansowych, a dotyczyło to m.in. przebudowy parku przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku, projektu „Przygoda z Nysą”, dotyczącego zagospodarowania turystycznego pogranicza, oraz budowy kanalizacji w Dłużynie Dolnej, Dłużynie Górnej, Bielawie Górnej, Strzelnie oraz w części ul. Zgorzeleckiej i Strumykowej w Pieńsku. Budowa kanalizacji opiewa na 12 mln zł, dzięki niej nasza gmina zostanie całkowicie skanalizowana i to jest nasz podstawowy priorytet.

Niemało też inwestycji zostało wykonanych w gminie Pieńsk bez wkładu pieniędzy unijnych – z własnych i krajowych środków budżetowych. Są to m.in. drogi dojazdowe do gruntów rolnych, doświetlenie ulic i rewitalizacje pl. Wolności w Pieńsku.

– Jestem zadowolony z realizacji tych wszystkich zadań, bowiem wpływają one pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców, co nie oznacza jednak, że nie mamy kolejnych potrzeb dotyczących sfery inwestycyjnej – podkreśla burmistrz Jan Magda. – Z drugiej jednak strony borykamy się ciągle, jak większość samorządów, z brakiem środków budżetowych na ich przeprowadzenie.

Miejscowy samorząd ma zamiar konsekwentnie realizować zadania, o które postulują mieszkańcy gminy. W trosce o czyste powietrze mają zostać wymienione stare, nieekologiczne i mało ekonomiczne kotły w mieszkaniach.

– A ponadto chcemy przebudować kilka lokalnych dróg i dalej modernizować oświetlenie uliczne – wylicza burmistrz Magda. – Poza tym dalej będziemy aplikować o unijne granty, ponieważ chcemy pozyskać fundusze na budowę świetlic wiejskich z remizami strażackimi w Bielawie Dolnej i Dłużynie Dolnej oraz budowę żłobka. A jeśli chodzi o moje kandydowanie w tegorocznych wyborach samorządowych, to będę ubiegał się o ponowne burmistrzowanie w Pieńsku. Zdecydowałem się na to również z tego powodu, że szkoda mi naszej wcześniejszej pracy, zabiegów i nie chciałbym, aby ten trud został zaprzepaszczony. Ponadto – jeśli taka będzie wola naszych mieszkańców – dalej pragnę przykładać się do rozwoju naszej gminy i pracować na rzecz całej naszej pieńskiej społeczności.

H.S.