sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Wspierać organizacje pozarządowe

Rozmowa z Janem Magdą, burmistrzem Pieńska

Zazwyczaj mówi się o tym rzadziej, ale warto chyba porozmawiać o ważnym w samorządowej pracy wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych i różnych – także kulturalnych – stowarzyszeń.

Rzeczywiście, jest to ważna sfera samorządowej działalności, ale nie ma na nią tak wielkich pieniędzy, jakie chcielibyśmy przeznaczyć na wspieranie organizacji pozarządowych. Oczywiście organizacje te składają do nas wnioski o dofinansowania i jak co roku mamy na to zagwarantowaną kwotę – to ponad 200 tys. zł – ale zawsze na coś brakuje. Do tej pory to burmistrz decydował, kto ma pozyskać i ile dofinansowania, ale od tego odeszliśmy i jest powołana komisja decydująca o tych sprawach, w której zasiadają nasi radni.

Ile macie klubów sportowych?

Kilka, w których uprawiana jest m.in. piłka nożna, zapasy i podnoszenia ciężarów.

A Ochotnicze Straże Pożarne?

Na wspieranie czterech OSP mamy przeznaczone w budżecie gminy środki finansowe i wszystkie jednostki staramy się traktować jednakowo, ale tylko jedna z nich – OSP w Pieńsku – jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i z tego powodu traktowana jest z większa atencją. Właśnie ta jednostka jest jako pierwsza powiadamiania o zdarzeniach i ona pierwsza wyjeżdża na akcje ratownicze. Nic też dziwnego, że na pieńską OSP kładziemy większy nacisk. Chcę też zaznaczyć, że złożyliśmy wnioski na dofinansowanie niektórych projektów i otrzymaliśmy w tym roku po pół miliona złotych na budowę świetlic wiejskich wraz z remizami w Bielawie Dolnej i Dłużynie Dolnej i te zadania postaramy się zrealizować w przyszłym roku.

Czy gmina wspiera także zespoły kulturalne?

Naturalnie. Mamy dwa zespoły ludowe – „Lasowianie” i „Żarki” – które nie działają jako samodzielne stowarzyszenia, tylko funkcjonują przy naszym Domu Kultury w Pieńsku. „Lasowianie” to zespół znany, zdobywający wiele nagród, który występował m.in. na antenie Radia Wrocław. Wspieramy te zespoły finansowo, oczywiście w miarę naszych możliwości – jeśli potrzebne są pieniądze na jakiś wyjazd czy przegląd, to zawsze pieniądze się znajdą. A z drugiej strony zawsze możemy liczyć na nasze zespoły przy uświetnianiu naszych lokalnych wydarzeń i imprez.

Rozmawiał Sławomir Grymin