czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: To był dobry rok

Rozmowa z Janem Magdą, burmistrzem Pieńska

 

Listopad i grudzień są miesiącami, w których na łamach „Gminy Polskiej” wiele samorządów podsumowuje swoją całoroczną pracę.

– Moim zdaniem był to dla nas rok dobry, bowiem wykonaliśmy wiele zaplanowanych w budżecie inwestycji. Zrobiliśmy m.in. deptak, wiele ulic, modernizowaliśmy oświetlenie i zbudowaliśmy drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Dłużynie Dolnej i Lasowie. Ponadto ogłosiliśmy przetarg na budowę fontanny na placu Wolności w Pieńsku, która – mam nadzieję – powstanie jeszcze w tym roku.

Czy zrealizowaliście wszystkie zaplanowane na ten rok zadania?

– Prawie wszystkie, ale do końca roku 2015 jest jeszcze trochę czasu i najprawdopodobniej zdążymy wykonać całość naszych zamierzeń.

To pierwszy rok pańskiego burmistrzowania w Pieńsku i – kolokwialnie mówiąc – musiał pan ułożyć sobie współpracę z radą miejską.

– Bardzo dobrze współpracowało mi się z radą, dyskusje zazwyczaj były merytoryczne, nie było bezproduktywnych sporów i forsowania partykularnych interesów. Wszyscy zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że działamy dla dobra całej gminy, jej rozwoju i na rzecz polepszenia życia naszych mieszkańców.

A jak wyglądają prace związane z budżetem na rok 2016?

– Już trwają do niego przymiarki i wszyscy naczelnicy wydziałów naszego urzędu są w to zaangażowani. W niedalekiej przyszłości zamierzamy m.in. zmodernizować Park Odnowy przy ul. Bolesławieckiej i zagospodarować teren po naszej byłej hucie, ale do tego potrzebne są zewnętrzne środki finansowe. Przed nami także budowa kanalizacji w kilku miejscowościach – i to będzie priorytet.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Zadania zrealizowane: • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 (ul. Zgorzelecka w Pieńsku), • wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego, • wykonanie oświetlenia ulicznego w Dłużynie Dolnej (byłe bloki PGR), • utwardzenie drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, • przebudowa drogi gminnej w Żarce nad Nysą, • wykonanie oświetlenia ulicznego w Bielawie Dolnej, • modernizacja oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej (ul. Łużycka w Pieńsku), • przebudowa drogi (ul. Czarnieckiego i Wysoka), • budowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dłużynie Dolnej i Lasowie, • dokończenie budowy deptaka przy ul. Świerczewskiego (odcinek od ul. Kościuszki do Traugutta).

Zadania zaplanowane na przyszłość: • burmistrzowie Ralf Brehmer (gmina Rietschen) i Jan Magda (Pieńsk) podpisali 26 września umowę partnerską m.in. po to, aby pozyskiwać unijne środki finansowe, • przekształcenie obiektów dawnej huty szkła w Pieńsku w muzeum i współpraca między Pieńskiem i Rietschen jest niezbędna, aby skorzystać z programu Interreg Polska – Sachsen, • budowa kanalizacji w Dłużynie Dolnej, Dłużynie Górnej, Bielawie Górnej i Strzelnie oraz w ul. Zgorzeleckiej i Strumykowej w Pieńsku, • gmina Pieńsk przystąpiła do sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest konieczny dla gmin chcących pozyskać pieniądze m.in. na działania dotyczące odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków w nowej pespektywie finansowej 2014-2020, • gmina Pieńsk zleciła opracowanie planu rewitalizacji miasta i gminy Pieńsk, co pozwoli na ubieganie się o fundusze europejskie na realizację tego zadania.