sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Rezerwą upiększymy miasto

Rozmowa z Janem Magdą, burmistrzem Pieńska

Były burmistrz Jerzy Strojny był bardzo dobrym i doświadczonym gospodarzem gminy, wysoko postawił poprzeczkę

– …i trzeba będzie nieźle się napracować i nagimnastykować, aby przynajmniej mu dorównać.

Ale ludzie panu zaufali i nie wolno ich zawieść. Co zatem na początek burmistrzowania?

– Na pewno będę kontynuował to, co zaczął Jerzy Strojny. Są przecież już przygotowane projekty i to także mnie wiąże z działaniami poprzednika. To musimy realizować, bowiem zdobywamy na to fundusze i złożonych jest niemało wniosków do realizacji. Taka kontynuacja wcześniej rozpoczętych pozytywnych działań jest normalna i zewsząd pożądana.

W tym roku pojawią się już unijne granty…

– …i z tego, co się orientuję, pierwsze nabory zostaną ogłoszone w czerwcu.

Burmistrz Strojny był bardzo wspierany przez swoją zastępczynię Małgorzatę Sokołowską, która zajmowała się między innymi pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych.

– A ja do tych działań desygnowałem moją zastępczynię Adriannę Wojdak.

Jest też nowa rada…

– Jestem optymistą i mam nadzieję, że współpraca nam się dobrze ułoży i nie będzie między nami większych konfliktów.

Jak pan ocenia tegoroczny budżet?

– Moim zdaniem to budżet na dziś dobry i realny. Wszystko, co w nim jest zaplanowane, będzie realizowane. A rezerwę budżetową przeznaczymy na upiększenie Pieńska.

Jakie główne zadania będą przez wasz samorząd realizowane w tej kadencji?

– Zajmiemy się przede wszystkim dokończeniem deptaka przy ul. Świerczewskiego, poprawą infrastruktury drogowej, dalszą przebudową sytemu oświetlenia na energooszczędne, przebudową skwerów, budową remiz strażackich ze świetlicami w Bielawie Dolnej i Dłużynie Dolnej, rewitalizacją parków, kontynuacją programu oddłużeniowego oraz świadczeń zastępczych dla osób w trudnej sytuacji materialnej, rekultywacją składowiska odpadów w Stojanówku, budową i konserwacją rowów i przepustów, przebudową stadionu miejskiego, budową i tworzeniem miejsc parkingowych, budową placów zabaw w Lasowie, Bielawie Dolnej i Żarkach Średnich, a ponadto gmina zleciła wykonanie koncepcji zagospodarowania byłej huty szkła. Projekt koncepcji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Pieńsku.

Niemało tych zadań, ale realizacji wszystkich życzy pieńskiemu samorządowi redakcja „Gminy Polskiej”.

– Dziękuję bardzo za życzenia i już na początku tej kadencji zabierzemy się ostro do pracy, aby zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Jan Magda – ur. w roku 1969 w Zgorzelcu. Kawaler. Bezpartyjny. Ukończył Wyższą Szkołę Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu (kierunek administracja publiczna). Z niejednego pieca chleb jadł, na początku był kierowcą i mechanikiem, następnie pracował w Zakładzie Usług Komunalnych w Pieńsku na różnych stanowiskach, aż do dyrektora tej jednostki. Wybory na burmistrza Pieńska wygrał w pierwszej turze z 55-procentowym poparciem, mając dwóch kontrkandydatów. W życiu na pierwszym miejscu stawia uczciwość.

 

Rada Miejska w Pieńsku

Grzegorz Pozauć (przewodniczący), Łukasz Brodziak (wiceprzewodniczący), Bożena Bigos, Władysław Brodziak, Paweł Gniadzik, Andrzej Jakubas, Arkadiusz Jaworski, Marcin Michalik, Janusz Pawul, Romuald Sidorowicz, Stanisław Słobodzian, Jerzy Strojny, Sylwia Wasilewska, Leszek Winiarz, Irena Zając