środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Plany ambitne i realne

W ubiegłym roku samorządowa praca w Pieńsku przebiegała normalnie i co warto podkreślić – przede wszystkim zgodnie. Władze gminy nieźle dogadywały się z radnymi i m.in. dlatego realizowano bez specjalnych przeszkód wcześniej zaplanowane zadania. W tym roku priorytetem dla miejscowego samorządu będzie niewątpliwie dobre przygotowanie się do pozyskiwania środków finansowych z nowego unijnego programowania, zagospodarowanie Parku Odnowy i terenu po byłej hucie, budowa kanalizacji oraz realizacja zadań prospołecznych.

W roku 2015 w opiniotwórczym rankingu „Rzeczpospolitej” wyróżniającym najgospodarniejsze i najlepiej zawiadujące swymi finansami gminy, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Pieńsk uplasował się na 27. lokacie w Polsce (na 903 gminy) i czwartej na Dolnym Śląsku. Wynika z tego, że wcale niezamożna gmina, dzięki konsekwentnemu zarządzaniu, strategii zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i skutecznemu pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych może rozwijać się całkiem dobrze i osiągać spektakularne sukcesy.

Rok 2016 będzie dla pieńskiego samorządu trudnym sprawdzianem, bowiem trzeba będzie znaleźć wkład własny na zaplanowane zadania, które Pieńsk – tak jak znakomita większość polskich gmin – będzie chciał zrealizować dzięki nowej unijnej perspektywie finansowej.

Pierwsze kroki zmierzające do wykonania najważniejszych zadań zostały już poczynione. Rewitalizacja budynku po byłej hucie szkła i zmiana jego funkcji na muzeum szkła mają zostać przeprowadzone dzięki zadaniu „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego po obu stronach Nysy”. Wniosek o dofinansowanie tego zadania złożono 15 stycznia 2016 roku do programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, a partnerem niemieckim Pieńska jest gmina Ritschen, z którą Pieńsk podpisał umowę partnerską o współpracy. W ramach zadania przewidziana jest budowa trzech muzeów w gminie Ritschen (szkła, rybołówstwa i leśnictwa).

– Po naszej stronie przewidziana jest rewitalizacja zabytkowego obiektu i przystosowanie go na muzeum szkła – wyjaśnia burmistrz Pieńska Jan Magda.

Rewitalizacja wpisanego do rejestru zabytków parku przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku planowana jest poprzez zadanie „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”, a wniosek o dofinansowanie tego zadania złożono 15 stycznia także do programu Interreg Polska – Saksonia.

– Partnerami projektu są: Gmina Zgorzelec, Miasto Zgorzelec, Gmina Pieńsk, Gmina Łęknica, Powiat Żarski, Nadleśnictwo Lipinki, Powiat Goerlitz, Gmina Krauschwitz i Kulturinsel Einsiedel e.V. – wylicza zastępca burmistrza Pieńska Adriana Wojdak.

Ponadto w najbliższym czasie gmina Pieńsk zamierza złożyć wnioski na dofinansowanie następujących zadań: doposażenie straży pożarnych i budowę centrum szkoleniowego OSP Dłużyna Dolna (wniosek zostanie złożony do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska) i budowę kanalizacji (wniosek zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu w ramach Zachodniego Obszaru Interwencji ze środków RPO).

– Poza tym za pomocą fundacji EKO REGION w Zgorzelcu zostanie złożony wniosek do Euroregionu Nysa o dofinansowanie zadania „Spotkanie na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich” i już trwają prace związane z przygotowaniem wniosku – mówi burmistrz Jan Magda. – Lokalizację ścieżki edukacyjnej planuje się na odcinku ul. Łużyckiej w Pieńsku i w czeskiej gminie Hermanie. Powstanie mała infrastruktura, stoliki, siłownie zewnętrzne i tablice informacyjne.

HS