sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Odważnie w przyszłość

Są na samorządowej mapie Polski miejsca, które – choć nie najzamożniejsze – rozwijają się świetnie, w sposób zrównoważony i konsekwentny. Są takie miejsca, dla których innowacyjność to nie tylko czcza gadanina, ale nowoczesny i mądry samorząd, szanujący tradycję i historię swej ziemi, a jednocześnie stawiający na nowoczesność i z determinacją sięgający po zdobycze współczesnej cywilizacji. Takim właśnie miejscem jest Pieńsk, gmina w powiecie zgorzeleckim.

W tegorocznym, ogólnopolskim i prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” (tzw. Złota Setka) wyróżniającym najbardziej gospodarne i najlepiej dysponujące swymi finansami gminy, Pieńsk w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajął – na 903 gminy – 52. lokatę w kraju i 8. na Dolnym Śląsku. Sukces to niemały, bowiem w tym opiniotwórczym i miarodajnym rankingu brane są pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące wielu istotnych sfer samorządowego życia, m.in.: środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009-2012 wpłynęły do budżetu gminy, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, dynamika wzrostu dochodów własnych, transport i łączność, ochrona środowiska, liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów, liczba podmiotów gospodarczych, wydatki na promocję gminy i ocena wiarygodności kredytowej. Poza tym w rankingu „Innowacyjne Gminy Miejsko-Wiejskie” tej samej gazety, Pieńsk uplasował się na 38. miejscu w Polsce i 7. w województwie dolnośląskim.

Warto podkreślić, iż kapitule rankingów przewodniczy od lat były premier Jerzy Buzek, a gmina Pieńsk zajęła wysokie lokaty, mając niskie dochody i wydając najmniej środków na administrację. Oszczędny i zapobiegliwy samorząd umiejętnie sięgał po środki zewnętrzne, realizując wiele projektów współfinansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej. – Kończymy teraz niemało ważnych i strategicznych dla nas zadań, m.in. modernizację stacji uzdatniania wody (projekt transgraniczny), którą przeprowadzamy wraz z niemiecką partnerską gminą Neisseaue – mówi Małgorzata Sokołowska, zastępca burmistrza Pieńska. – Za ten projekt nagrodzono nas prestiżową nagrodą za najbardziej innowacyjny projekt wzdłuż Odry i Nysy dotyczący ładu przestrzennego. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budujemy sieć kanalizacyjną w Bielawie Dolnej i Stojanowie.

Pieńsk krok po kroku pięknieje, zmienia się centrum miasta, remontowanych jest wiele budynków (Regionalny Program Operacyjny dla woj. dolnośląskiego) powstał nowy deptak, ale – inwestując w miasto – nie zapomniano o modernizacji wiejskich świetlic. Zaś dzięki Programowi Operacyjnemu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia zbudowano nowy kompleks sportowy oraz przebudowano i wyremontowano dom kultury. – Dużo udało się nam zrobić dzięki środkom z unijnego rozdania 2007-2013, ale mamy świadomość, że do zrobienia pozostaje jeszcze wiele – ocenia Jerzy Strojny, burmistrz Pieńska. – W najbliższym czasie, mając przede wszystkim na uwadze nową perspektywę UE na lata 2014-2020, przystąpimy do opracowania nowej strategii rozwoju naszej gminy. Chcę podkreślić, że mimo wielu problemów i niewiadomych, odważnie i z optymizmem patrzymy w przyszłość, przygotowując się do nowego okresu programowania, pragnąc pozyskać nowe środki unijne na realizację kolejnych ważnych zadań dla rozwoju gminy. Aby mieć większe szanse na pozyskanie tych pieniędzy, przystąpiliśmy do porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji skupiającego 23 przedstawicieli samorządów z powiatów bolesławieckiego, zgorzeleckiego, lubańskiego i lwóweckiego.

S.G.