środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Konsekwentnie i oszczędnie

Mimo że Pieńsk nie leży przy wielkich komunikacyjnych magistralach i z tego także powodu nie ulokowały się tutaj wielkie przemysłowe firmy, gmina ta jest jedną z najlepiej rozwijających się w powiecie zgorzeleckim. Warto również podkreślić, że miejscowy samorząd bardzo sprawnie pozyskuje finansowe środki zewnętrzne i był już wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich rankingach, m.in. na najlepiej zarządzane gminy w kraju. W Pieńsku działa się konsekwentnie i oszczędnie, a cel wydania każdej publicznej złotówki jest dobrze przemyślany.

Tegoroczny budżet miasta i gminy Pieńsk zakłada wykonanie wielu istotnych inwestycji. – Ruszyliśmy z inwestycjami, jak tylko pozwoliła nam na to pogoda, a warto podkreślić, że w tym roku mamy bardzo dużo inwestycji, które mają poprawić jakość życia naszych mieszkańców – mówi burmistrz Jerzy Strojny.

Warto podkreślić, że w poprzednich latach w Pieńsku także nie zasypiano gruszek w popiele i w okresie programowania unijnego 2007-2013 gmina rozwijała się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim realizowano duże strukturalne projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia. Były to cztery duże projekty: otwartego kompleksu sportowego przy gimnazjum w Pieńsku, modernizacji Domu Kultury w Pieńsku, poprawy bezpieczeństwa na polsko-saksońskim pograniczu, co dotyczyło ochotniczych straży pożarnych, i największy, najważniejszy dla gminy – projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Pieńsku z budową przyłącza wodociągowego do gminy Neissaue i zaopatrzenia tej gminy w wodę, za który gmina Pieńsk otrzymała nagrodę za najbardziej innowacyjny projekt na polsko-saksońskim pograniczu wzdłuż Odry i Nysy.

Od roku 1995 gmina Pieńsk oczyszcza ścieki z tej gminy, a od grudnia 2013 dostarcza do niej wodę pitną. – Dzisiaj jesteśmy blisko ukończenia jeszcze jednego bardzo dużego infrastrukturalnego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – sanitacji miasta i gminy Pieńsk i jest to etap drugi – dodaje burmistrz Jerzy Strojny. – Kanalizujemy dwie nasze wioski, Bielawę Dolną i Stojanów, a właściwie ukończyliśmy to zadanie i teraz trwa przyłączanie gospodarstw domowych do sieci. Jesteśmy przygotowani na to, że jak tylko pojawią się nowe, zewnętrzne środki finansowe i ruszy nowy program, spróbujemy po nie sięgnąć i tym trzecim etapem ukończymy sanitację całej naszej gminy. Cała gmina Pieńsk będzie skanalizowana.

W tym roku przeprowadzone zostaną przede wszystkim inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców gminy, czyli to, co ludzi cieszy najbardziej. – Na inwestycyjnej tapecie znalazły się chodniki, latarnie, oświetlenie na nowych osiedlach i poprawa jakości dróg – wylicza Jerzy Strojny. – Inwestujemy więc w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W tym roku wykonaliśmy już parę gminnych dróg, a ponieważ aura była przychylna, to z pracami ruszyliśmy już w marcu. Zrobiliśmy już ulice Jaśminową i Szkolną, chodnik w Pieńsku przy ul. Traugutta i robimy ul. Nowotki. A w dalszej kolejności przed nami kolejny etap przebudowy deptaka w mieście.

W Pieńsku od wielu już lat z powodzeniem pozyskuje się finansowe środki zewnętrzne i w tym także tkwi sedno dobrego rozwoju gminy. A przyszłość to także rewitalizacja parku miejskiego w Pieńsku przy ul. Bolesławieckiej i być może w przyszłości pojawi się jakiś projekt, dzięki któremu to zadanie będzie można przeprowadzić. – Ponadto przed nami ogromne przedsięwzięcie wiążące się z obiektem po byłej Hucie Szkła „Lucyna”, którego gmina jest właścicielem – podkreśla burmistrz Strojny. – To obszar ponaddziewięciohektarowy, na którym zlokalizowany jest duży budynek administracyjny, hale i magazyny. Na tym terenie stworzyliśmy gminną strefę aktywności gospodarczej i wynajmujemy tam pomieszczenia, ale jest też część samorządowa, stanowiąca dla nas prawdziwe wyzwanie. Planujemy bowiem przeniesienie urzędu miasta i gminy właśnie do tego budynku administracyjnego, który w połowie jest wyremontowany. Ponadto na terenie byłej huty chcemy jedną z hal poświęcić na to, co dla nas było zawsze bardzo ważne i z czego Pieńsk słynął – stworzyć małe muzeum szklarstwa. To dla nas naprawdę niezmiernie duże i trudne wyzwanie, które będziemy w stanie przeprowadzić, korzystając ze środków pomocowych. Dzisiaj przygotowujemy program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją zagospodarowania tego obiektu. Musimy się z tym zmierzyć, bowiem warto być nowoczesnym i przy tym szanować tradycję.

Rozmawiał Sławomir Grymin