poniedziałek, 22 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Dofinansowania i priorytety

Najlepiej inwestować wtedy, gdy można posiłkować się zewnętrznymi funduszami. Dobrze zdają sobie z tego sprawę władze oraz radni miasta i gminy Pieńsk, gdzie już pozyskano unijne granty i na pewno nie powiedziano ostatniego słowa.

Jednym z priorytetowych zadań, na które samorząd Pieńska otrzymał 85-procentowe unijne dofinansowanie, jest „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – Etap II, Strefa A”, które pochłonie prawie 12 mln zł. Środki finansowe przyznano gminie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Zachodni Obszar Interwencji, a budowa kanalizacji, która rozpocznie się w tym roku, obejmuje: Dłużynę Dolną i Dłużynę Górną, Bielawę Górną, Strzelno oraz część ulic Zgorzeleckiej i Strumykowej w Pieńsku. Ponadto z programu Interreg Polska – Saksonia, w ramach partnerskiego projektu „Przygoda z Nysą” pozyskano dofinansowanie na rewitalizację parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku. Za około 1,3 mln zł zostanie zrewitalizowany zabytkowy park, powstaną w nim m.in. alejki, oświetlenie, miniskatepark i muszla koncertowa.

Warto także podkreślić, że gmina złożyła wnioski o fundusze z UE – są one w trakcie oceniania. Szanse na unijne granty z RPO WD ZOI ma zadanie „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenie miasta Pieńsk”, a partnerami projektu szacowanego na ponad 4 mln zł jest dziewiętnaście wspólnot mieszkaniowych. W ramach inwestycji zostaną ocieplone budynki wspólnot mieszkaniowych i dwa budynki należące do samorządu. Ponadto wystąpiono o dofinansowanie z RPO WD ZOI zadania „Rewitalizacja budynków wielorodzinnych na terenie miasta Pieńsk” oszacowanego na ponad 1,2 mln zł, a partnerami jest sześć wspólnot mieszkaniowych. Złożono również wnioski do LGD Bory Dolnośląskie na 320 tys. zł dotyczące dofinansowania zadań: „Przebudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Dąbrowskiego w Pieńsku” oraz „Przebudowa alejek parkowych i budowa siłowni zewnętrznej na Placu Wolności w Pieńsku”. Szanse na granty ma także projekt „Nysa, Witka, Miedzianka, rzeki, które nas łączą”, złożony do Euroregionu Nysa z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Partnerami projektu są gmina Pieńsk i czeskie Hermanice, a w jego ramach odbyły się trzydniowe ćwiczenia po stronie polskiej (wrzesień) i takie same po stronie czeskiej (kwiecień) oraz czerwcowe, jednodniowe zawody strażackie. Projekt opiewający łącznie na ponad 15 tys. euro przyczyni się do rozwoju współpracy jednostek straży pożarnych po obu stronach granicy.

Trzeba zaznaczyć, iż pieński samorząd przygotowuje już następne wnioski o dofinansowania inwestycji, które dotyczą: przebudowy ul. Traugutta i ul. 8. Dywizji Wojska Polskiego w Pieńsku, budowy świetlic wiejskich w Dłużynie Dolnej i Bielawie Dolnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz remontu zabytkowego budynku po byłej hucie szkła i przeznaczenie go na muzeum szkła (projekt zostanie złożony do programu Interreg Polska – Saksonia wspólnie z niemiecką gminą Ritschen).

Przed gminą Pieńsk są również przedsięwzięcia, które nie mają zewnętrznego dofinansowania i są to: przebudowa mostu nad potokiem żareckim w Żarkach Średnich oraz przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku.

– Przed naszym samorządem dużo pracy i ambitnych planów, ale już dzisiaj widać, że w roku 2017 gmina będzie się zmieniać na lepsze i wzbogacać swoją infrastrukturę, a wszystko dla dobra całej naszej społeczności – mówi Jan Magda, burmistrz Pieńska.

HS